Cliëntenraad

Sinds 1 mei 2021 heeft Stichting Zonboog een Cliëntenraad, bestaande uit twee vrouwen en twee mannen.
Zij behartigen uw belangen als cliënt en patiënt van één van de negen gezondheidscentra van Zonboog.

Wat doet de Cliëntenraad?

U kunt bij de Cliëntenraad terecht voor informatie en advies over de zorg en de rechten die u heeft.
Daarnaast praten en denken ze mee met het bestuur van Zonboog en adviseren hen over het beleid en de dagelijkse gang van zaken, zodat naar de beste zorg- en dienstverlening gestreefd kan worden.

Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een goede zorg- en dienstverlening voor patiënten en cliënten van Zonboog. Dit geldt zowel voor de gebruikers van de huisartsenzorg, apotheken, fysiotherapie als logopedie. Daarnaast geeft Zonboog hiermee invulling aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Hoe komt u in contact met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad wil zo laagdrempelig mogelijk werken. Met informatie op de centra, informatie op de website van Zonboog en goed geïnformeerde medewerkers zorgen zij ervoor dat u hen weet te vinden als dat nodig is. Rechtstreeks benaderen kan ook, via: clië[email protected].

Cliëntenraad

A. van Arkel

Voorzitter

F. Lugtenburg

Vicevoorzitter

H. van Langerak

Secretaris en penningmeester

I. Fortes

L. Fortes

P. Reijngoud

R. Schieman