Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Stichting Zonboog bestaat uit werknemers die namens alle medewerkers overleggen met de bestuurder. De OR-leden worden door de medewerkers gekozen in een OR-verkiezing.

Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. En kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie.

Ondernemingsraad

A. Merkestijn

Voorzitter

D. Bennouho

Lid

E. Jansen

Lid

H. Kasbergen

Vice-voorzitter

I. Berveling

Lid

M. Bierman

Ambtelijk secretaris

R. Braunstahl

Lid

S. Paans

Lid