Over ons

Over Stichting Zonboog

Wij organiseren de zorg vanuit 15 gezondheidscentra voor onze ruim 105.000 patiënten in de wijk. Onze zorgprofessionals (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, logopedisten en assistenten) werken en handelen vanuit hun beroepsnormen aan individuele en persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij de samenwerking met de patiënt centraal staat. Onze medewerkers zijn proactief, initiatiefrijk en zorgvernieuwend, waardoor zinvolle innovaties vorm krijgen.

Wij vinden het belangrijk om een hele goede werkgever te zijn. Om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun primaire zorgtaak, heeft Zonboog een facilitair bedrijf. Door bijvoorbeeld onze ICT slim in te richten, ondersteunen we onze professionals.

Binnen de gezondheidscentra staat het uitwisselen van kennis en kunde en het stimuleren van het lerend vermogen centraal. Dit maakt dat wij een waardevolle samenwerkingspartner zijn voor ziekenhuizen én zorgverzekeraars.