Over ons

Over Stichting ZONBOOG

Stichting Zonboog is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond.

Wij organiseren de zorg vanuit negen gezondheidscentra met zo’n 69.000 patiënten en inwoners in de wijk. Onze zorgprofessionals werken en handelen vanuit hun beroepsnormen aan individuele en persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij de samenwerking met de patiënt centraal staat. Onze medewerkers zijn proactief, initiatiefrijk en zorgvernieuwend, waardoor zinvolle innovaties vorm krijgen.

Wij vinden het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun primaire zorgtaak, heeft Zonboog een facilitair bedrijf. Door bijvoorbeeld onze ICT slim in te richten, ondersteunen we onze professionals.

Binnen de gezondheidscentra staat het uitwisselingen van kennis en kunde en het stimuleren van het lerend vermogen centraal. Dit maakt dat wij een waardevolle samenwerkingspartner zijn voor ziekenhuizen én zorgverzekeraars.