Meriam de Beun

Meriam werkt als logopedist op de basisscholen en peuterspeelzalen in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij is in 1996 afgestudeerd als logopedist en werkt sinds 2005 bij het gezondheidscentrum als logopedist met de specialisatie preventieve logopedie. Meriam screent leerlingen met problemen op het gebied van taal, spraak, stem, afwijkende mondgewoonten en eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Vervolgens bespreekt zij haar bevindingen met de ouders en stelt zij de leerkracht op de hoogte van de logopedische problematiek. Meriam zal u, indien nodig, adviseren om uw kind aan te melden voor logopedie.

Specialisatie(s)

  • Preventieve logopedie