De praktijk

Afspraak maken en/of wijzigen


Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor logopedie? Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, tandarts of specialist. U kunt zich online, per mail of telefonisch aanmelden.

Na het ontvangen van het ingevulde inschrijfformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen. Om de inschrijving definitief te maken, hebben wij een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van u nodig. Schrijft u uw kind in? Dan zien wij graag het legitimatiebewijs van uw kind.

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak voeren wij uw persoonsgegevens in. Hier hebben wij de verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of specialist voor nodig en een geldig identiteitsbewijs. In het gesprek staan we stil bij de hulpvraag. De hulpvraag kan ook vanuit de leerkracht of de arts komen. Om de hulpvraag helder te krijgen, stellen we gerelateerde vragen over de voorgeschiedenis. Bij kinderen vragen we ook naar het schoolverloop. Daarnaast brengen we in kaart hoe de sociale, motorische, spraak- en taalontwikkeling is verlopen. Aan het einde van het gesprek informeert de logopedist u over het logopedisch onderzoek en het verloop van de verdere behandeling. Natuurlijk kunt u tijdens het gesprek vragen stellen aan de logopedist.

Duur van de logopedie

Onze logopedisten behandelen uitsluitend op afspraak. De datum en het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld. De behandeling duurt in totaal 30 minuten. De laatste vijf minuten zijn bedoeld om met u en/of de ouder/verzorger het uitgevoerde huiswerk en de nieuwe oefeningen (na) te bespreken. Hoeveel behandelingen u of uw kind nodig heeft, is afhankelijk van uw inzet en hoe ernstig het logopedisch probleem is. Daarnaast is de motivatie van u en, indien van toepassing, uw kind erg bepalend. Als het huiswerk structureel wordt uitgevoerd, kan de logopedische behandeling aanzienlijk verkort worden. Aan het einde van de behandelperiode bespreken wij met u het resultaat. Op basis daarvan besluiten we of we de behandeling voortzetten, pauzeren of beëindigen.

Afmelden voor een afspraak

Bij verhindering dient de behandeling minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd door te bellen naar 078 – 625 66 06 of te mailen naar [email protected].

Bij ziekte kunt u tot 9.00 uur ‘s ochtends afzeggen. Na 9.00 uur zijn wij genoodzaakt het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. U moet dit dus zelf betalen. Het tarief voor de niet nagekomen afspraak bedraagt 80% van het bedrag dat door de NZa wordt geadviseerd en is bepaald op €33,20.

Tarieven

Logopedische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd rekening met het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. De logopedist declareert gemaakte kosten direct bij uw zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling worden in de meeste gevallen rechtstreeks door de logopedist bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Administratieve gegevens ZONBOOG Paramedie de Volgerlanden B.V.

Rekeningnummer:
IBAN: NL85INGB0663470730

Kamer van Koophandel registratie:
70141657