A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Uitstroom

P7. Uitdienst procedure

• Administratieve afhandeling bij uitdiensttreding (vastleggen in PIS):
Opstellen getuigschrift, alle uitdienst formaliteiten afhandelen (belastingdienst, pensioenfonds enz. checklist uitdienst voor administratie, sluiten dossier)
• Beëindiging Login-account netwerk en e-mail

P8. Ontslagprocedure

• Starten en begeleiden procedure
• Dossiervorming
• Woordvoerder opdrachtgever

P9. UZI, CHPR en VECOZO registratie

• UZI-pas inname en afmelding
• CHPR afmelding
• LSP en OZIS afmelding
• Vecozo certificaat afmelden