A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Salarisadministratie

De Salarisadministratie omvat de volgende werzaamheden:

S1. Contactpersoon salarisvragen
S2. Centraal verzamelen salarismutaties
S3. Verwerken mutaties in salarispakket
• Controleren en bewerken ontvangen mutaties
• Verwerken mutaties
• Aanvragen subsidies, uitzoeken mogelijkheden loonkostensubsidies
S4. (digitaal) verzenden salarisstroken

S5. Aangifte Loonheffingen en Premies SV
S6. Aanmeldingen en periodieke controles
• Pensioen
• Verzekeringen
• Spaarloon en levensloop enz.
S7. Informatieverspreiding wijziging wet- en regelgeving en CAO
S8. Informatieverspreiding wijziging CAO

S9 . Registratie en controle huisartsen Waarneembudgetten
S10. Registratie en controle huisartsen Budget Netto kostenvergoeding

S11. Digitaal salarisdossier (stroken/jaaropgaven/correspondentie)
S12. Gesprekspartner CAO-onderhandelingen