A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Instroom

P1. Werving en selectie

• Opstellen en uitwerken functieprofielen
• Vacatureteksten maken, aanleveren bij diverse media
• Voorselectie kandidaten en bespreken met leidinggevende/centrum managers
• Werving stagiaires, voeren selectiegesprekken en contact onderhouden met scholen (Albeda, Zadkine)
• Waarnemende huisartsen (werving en contractering en aanspreekpunt)

P2. Arbeidsvoorwaarden/arbeidsovereenkomsten

• Voeren arbeidsvoorwaardengesprekken
• Controleren CAO-gerelateerde aangelegenheden op juiste toepassing
• Administratieve afhandeling bij indiensttreding (vastleggen in PIS):
Opstellen arbeidsovereenkomst, alle in dienst formaliteiten afhandelen (loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs, checklist in dienst voor administratie, aanmaken dossier)
• Aanvraag Log-account netwerk en e-mail
• Ondersteuning bij ontwikkelen POP (persoonlijk ontwikkel plan)
• Ondersteuning bij beoordelingsgesprekken
• Aanspreekpunt P&O-vragen van medewerkers

P3. UZI, AGB, CHPR en VECOZO registratie

• UZI-pas aanvraag
• AGB-code aanvraag
• CHPR-code aanvraag
• LSP en OZIS aanmelding
• Vecozo certificaat registratie