A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

E-HRM

P10. e-HRM

Electronic Human Resource Management is het ondersteunen van de activiteiten van Personeel & Organisatie (P&O) door gebruik te maken van internettechnologie. De technologie ondersteunt activiteiten tijdens de:
• Instroom: werving & selectie, aanstelling (waaronder het opstellen van het contract), bedrijfsmiddelen koppelen aan nieuwe medewerkers.
• Doorstroom: ontwikkelplannen, interne mobiliteit, beoordelingen/evaluaties, belonen.
• Uitstroom: vertrek medewerker.