A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Doorstroom

P4. Verzuim, ARBO / RI&E

• Registratie verlofsaldi, uitgifte vakantiekaarten
• Het registreren van ziekteverzuim- en herstelmeldingen,
• Doorgeven melding aan de betreffende instanties
• Aanvragen zwangerschapverlof UVW
• Ziekteverzuimbegeleiding
• Ziekteverzuimoverzichten opstellen
• Contact onderhouden met Arbodienst, UWV, Re-integratiebureau
• Ontvangen ziekengelden controleren, contact onderhouden assurantie tussenpersoon
• Het mede vormgeven en bewaken van een goed arbeidsomstandighedenbeleid in de organisatie

P5. Opleidingen

• Op verzoek inventariseren van opleidingen, inventariseren van kosten indien nodig
• Het opmaken van studieovereenkomsten
• Het aanmelden van medewerkers bij het betreffende opleidingsinstituut

P6. Binden en Boeien

• Ondersteuning bij personeelsbeleid
• Herregistratie voor de huisartsen (voor zowel vaste huisartsen en waarnemers )
• Verrichten van diverse correspondentie: o.a. het bevestigen van salariswijzigingen, functiewijzigingen, ouderschapsverlof
• Informatieve rol bij wijzigingen wet- en regelgeving