A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

ZONBOOG O&I ontzorgt

Ontzorgen

ZONBOOG O&I moet een toegevoegde waarde zijn voor de professional en de diensten moeten een meerwaarde bieden ten opzichte van de diensten van andere aanbieders. Dit wordt gerealiseerd door alle disciplines en diensten als geheel, integraal aan te bieden door de managementdiscipline Facility Management. Alleen door het integraal aanbieden van diensten kan ZONBOOG O&I haar kennis en ervaring gebruiken om een betrouwbare en innovatieve partner voor haar opdrachtgevers te zijn en proactief en flexibel opereren zodat verbeteringen en vernieuwingen, zonder veel tijdsinvesteringen van de opdrachtgevers, snel zijn door te voeren.

Continuïteit en Zekerheid

ZONBOOG O&I is een partner voor de professional en ondersteunt deze bij het leveren van kwalitatieve, servicegerichte en doelmatige zorg aan patiënten.
Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen streven wij naar een langdurige relatie met zowel de professional als onze leveranciers.
ZONBOOG O&I ondersteunt en stimuleert de professional met de ontwikkeling van ondernemerschap in het proces van, en de toegenomen risico’s door, marktwerking; aanbod- naar vraaggestuurde zorg en substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg.