A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Voordelen voor klant

De voordelen voor de opdrachtgever zitten vooral in de aanbieding van integrale dienstverlening. Facilities, ICT, telefonie en gebouwbeheer zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het afnemen van ons dienstenpakket is er geen ruimte voor “ruis” en grijze gebieden. Bovendien worden alle diensten aangeboden vanuit Facility Management. Eén aanspreekpunt voor de gehele facilitaire dienstverlening.

Een niet te onderschatten voordeel is de kracht van Zorg Op Noord bij externe financiers ten aanzien van financieringsvraagstukken. Ook is Zorg Op Noord een serieuze gesprekspartner naar overheid en zorgverzekeraar. Van beide profiteert de opdrachtgever.

Het schaalvoordeel dat ZON FO biedt geeft meer flexibiliteit en dynamiek bij het volgen van de marktontwikkelingen en, zo nodig, een snelle reactie daarop met een verbeterd of nieuw product.

Hoewel de diensten worden aangeboden als geheel met integraal tarief, is het geen vaststaand, uniform model; facilitaire diensten is maatwerk.

Alle aangeboden diensten en werkzaamheden zijn beschreven in het Facilitair Handboek. De beschreven procedures worden met de klant besproken, beoordeeld en waar nodig aangepast naar de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Omwille van professionaliteit en transparantie zijn de statussen van onderhanden werk, helpdeskvragen en planning online benaderbaar en vindt iedere maand een evaluatie plaats van de geleverde (kwaliteit van) diensten.

Steeds vaker zal gebruik gemaakt gaan worden van moderne communicatiemiddelen. Zo ook Personeel & Organisatie. Via internet kan de manager (en in een later stadium de werknemer zelf) personeelsgegevens raadplegen voor zover gemachtigd.

ZON FO heeft veel ervaring met het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, (ondersteuning bij) het starten van nieuwe organisaties en alle juridische en fiscale aspecten die dit met zich meebrengt. Samenwerkingsovereenkomsten en de BTW-problematiek in de zorg zijn daar voorbeelden van.