A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Planning & Control

Planning en Control zal een steeds grotere rol gaan spelen binnen de (geïntegreerde) eerstelijnszorg waarin de overheid en zorgverzekeraars streven naar marktwerking en ondernemerschap.
De trend is dat steeds meer (parttime werkende) zorgverleners in een samenwerkingsverband gaan. Dit brengt zorginhoudelijk grote voordelen met zich mee maar brengt tevens steeds groter wordende financiële risico’s met zich mee. Voor het beheersen van deze risico’s is het zaak continu op de hoogte te kunnen zijn van de financiële en liquiditeitspositie. Het opstellen van een exploitatie- en liquiditeitsbegroting helpt om vooraf de kosten en opbrengsten voor de komende periode inzichtelijk te maken en om, indien nodig, maatregelen te treffen.
ZON FB heeft alle (liquiditeits)begrotingen en rapportages ontwikkeld in Excel met een directe koppeling naar Exact (Excel Add-In). Zodoende zijn de rapportages altijd actueel en is er te allen tijde aansluiting tussen Exact en de Excel-rapporten.

Met de periodieke financiële rapportage wordt tevens de verrichtingenstatistiek in Excel gerapporteerd. Hiervoor is een koppeling gemaakt tussen het HIS en Excel.
Met het groter worden van de organisatie en het snel veranderende (financiële) landschap in de gezondheidszorg, wordt het steeds belangrijker dat de financiële bedrijfsvoering van een gedegen basis wordt voorzien. Immers een gevolg van marktwerking is dat de bedrijfsrisico’s meer en meer bij de zorgaanbieders zelf komen te liggen en niet meer afgewenteld kunnen worden op bijvoorbeeld de overheid of zorgverzekeraars.