A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inkoop

Inkoop regulier

Zowel medische artikelen als kantoorartikelen en drukwerk worden door ZONBOOG Facilitaire Dienst besteld. Hierbij is de prijs/kwaliteitsverhouding van groot belang. Tevens worden apparatuur, meubilair etc. door ZONBOOG FD besteld, ontvangen, gecontroleerd en financieel afgehandeld.

• Medische artikelen
• Kantoorartikelen
• Drukwerk
• Kantine artikelen
• Klein inventaris
• Groot inventaris
• Vervangingsaanschaffingen
• Contractenbeheer

Procedures
• Offertetraject
• Bestellingen, ontvangst goederen/pakbon
• Controle facturatie
• Financiële afhandeling en codering
• Inkomend factuurregister
• Declaraties

Inkoop specifiek

Ook voor de grotere specifiekere inkooptrajecten kan ZONBOOG FD een ondersteunende, begeleidende of zelfs leidende rol vervullen. Bij verbouwingen, grote investeringen, archivering enz. kan van alle kennis en ervaring binnen ZONBOOG gebruikgemaakt worden