A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Budgetbeheer

Leidend voor ZONBOOG Facilitaire Dienst is te allen tijde het beschikbare budget. Indien ZONBOOG FD niet de financiële administratie verzorgt, zal intensief overleg nodig zijn tussen ZONBOOG FD en de opdrachtgever over de beschikbare middelen. Indien ZONBOOG FD wèl de financiële administratie verzorgt, bestaat de mogelijkheid het budgetbeheer door ZONBOOG FD te laten uitvoeren. De budgetten worden in samenspraak met de opdrachtgever met het opstellen van de begroting vastgesteld. ZONBOOG FD controleert of de gewenste uitgaven binnen het budget blijven.
• Jaarlijks vaststellen budgetten
• Budgetbeheer
• Toegang tot systeem budgetbeheer voor realtime informatie
• Kwartaalrapportage budget – realisatie