A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Bewaking Beveiliging

Ons centraal geregelde inbraaksysteem staat garant voor adequate beveiliging en alarmopvolging. Tevens wordt ondersteuning geboden bij de – aanvraag van offertes voor – uitvoering van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (verplicht), het opstellen van een BHV-plan (verplicht), een brandpreventieplan (verplicht) en de controle van brandblusapparatuur.
In samenwerking met P & O vindt registratie en administratie plaats van sleutelbeheer, alarm- en toegangcodes en passen.