A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Arbo RI&E BHV

BHV

Verplichte jaarlijkse evaluatie en opvolging inclusief het begeleiden van de BHV ploeg (inclusief leveren Hoofd BHV – dit is de persoon die bij de KvK staat ingeschreven). Werkzaamheden zijn o.a. coördineren en regelen van een ontruimingsoefening, het bijhouden van de opleidingen BHV, het voorzitten van de BHV vergaderingen als Hoofd BHV’er en het bijhouden van de benodigde BHV- materialen.

RI&E

Verplichte jaarlijkse evaluatie en opvolging op de bevindingen (termijn van 4 jaar). De laatste R&IE is in 2013 uitgevoerd en in de jaren daarna is het Plan van Aanpak gerealiseerd. In 2017 zal wederom een R&IE plaatshebben.

Arbo

Jaarlijkse evaluatie en verplichte naleving van de Arboregelgeving