A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Werkwijze

Het projectbureau kan de organisatie op meerdere manieren ondersteunen, waarbij ook combinaties mogelijk zijn.

Inhoudelijke ondersteuning

Dit betreft het inhoudelijk adviseren en/of ondersteunen van de opdrachtgever op het gebied van zorg en organisatie, waarbij de projectleider de rol van inhoudelijk deskundige (expert) vervult.

Procesmatig

Dit betreft het procesmatig ondersteunen van de opdrachtgever op het gebied van zorg en organisatie. In deze situatie betreffen de werkzaamheden van de projectleider vooral afstemming, overleg, coƶrdinatie en het ondersteunen om te komen tot besluitvorming.

Projectleiding

Hierbij gaat het vooral om het zelfstandig in opdracht van de opdrachtgever opzetten, uitvoeren en afronden van projecten op het gebied van zorg en organisatie. De projectleider maakt een door de opdrachtgever goedgekeurd plan van aanpak en is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van het project conform gemaakte afspraken.