A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aandachtsgebieden en projecten

Hoewel het projectbureau zich met veel onderwerpen bezighoudt, zijn er toch enkele aandachtsgebieden die tot het primaire werkgebied behoren.

1.   Organisatieontwikkeling

 • Samenwerking

Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het opvangen van knelpunten bij bestaande praktijken en initiatieven.

Bijvoorbeeld afspraken met de tweede lijn (ziekenhuis, GGZ), binnen de eerstelijn (diëtist, fysiotherapeut), care (Verpleging/Verzorging, Thuiszorg) en gemeente (welzijn/WMO).

 • Ontwikkeling strategische beleid 

Ondersteuning van de bestuurder en het MT bij het ontwikkelen van strategisch beleid, met als eindresultaat een strategisch beleidsplan voor de komende periode van twee tot vijf jaren en de vertaling daarvan in de A3 beleidsdocumenten.

 • Verwerving subsidies 

Ondersteuning, begeleiding en advies bij het aanvragen en verwerven van subsidies voor projecten. Stichting Theia, ZonMw, Fonds Achterstandswijken Rotterdam, de Europese Unie en Calibris hebben eerder subsidieaanvragen gehonoreerd.

 • Contractbeheer 

Het projectbureau ondersteunt logistiek de totstandkoming van de overeenkomsten zorgverlening. Op onderdelen (geïntegreerde zorg, ketenzorg en delen van huisartsenzorg) is het Projectbureau ook inhoudelijk betrokken.

 • Financiering Geïntegreerde Eerste lijn 

Het adviseren over en het verwerven en continuering van de GEZ-module in de overgang naar de O&I financiering, waarbij ook de regio vorming een voorname rol speelt.

 

2.   Zorginhoudelijk

 • Van aandoeningsgerichte naar persoonsgerichte zorg  

Het ondersteunen en begeleiden van zorgaanbieders bij het proces van ontwikkeling tot en met de vaststelling van een (integraal) zorgprogramma met afspraken over verwijzing. Uitgangspunten: draagvlak en betrokkenheid zorgverleners, multidisciplinaire en transmurale aanpak, uniforme registratie en wijze van financiering (DBC, prestatie of koptarief). Aandacht voor samenwerking tussen zorg en welzijn en de actieve rol van de patiënt (zelfmanagement/persoonsgerichte zorg).

Bijvoorbeeld zorgprogramma’s rondom aandoeningen, zoals Diabetes, COPD en CVRM. Door de (dubbele) vergrijzing richten wij ons steeds meer op multimorbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijk) en ouderenzorg.

 • Ontwikkeling van domein overstijgende zorg 

Het Projectbureau heeft een grote rol bij de ontwikkeling van inhoudelijke samenwerking tussen eerste lijn en de ziekenhuizen en de VVT sector. Zo wordt er gewerkt aan een betere samenwerking met het Maasstadziekenhuis en GC Beverwaard en tussen het SFG en GC Berkel.

 • Registratie van patiëntgegevens 

Ondersteuning en advisering bij zorgvuldige, eenduidige registratie van gegevens in het HIS en andere zorginformatiesystemen. Het Projectbureau heeft een grote rol bij de verdere ontwikkeling en uitdieping van ZON-IP

 • Certificering 

Begeleiding bij het uitvoeren van een kwaliteitstraject met als eindresultaat een erkend kwaliteitscertificaat. Bijvoorbeeld NHG-accreditatie huisartsenpraktijk, pluspraktijk fysiotherapie en de HKZ-certificering van een openbare apotheek.

 • Praktische ondersteuning

Het ondersteunen en begeleiden van praktijkondersteuner(s) bij de invoering van de diverse praktische onderdelen van het zorgprogramma.