A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Projectbureau

Het Projectbureau maakt onderdeel uit van ZONBOOG O&I en ondersteunt de organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen. De visie van ZONBOOG is daarbij leidend. In dat proces streeft het Projectbureau ernaar een aanspreekpunt te zijn voor iedereen. Naast de projectmatige ondersteuning kan het Projectbureau ook eenmalig of kortstondig adviseren en komen in het Projectbureau de relaties, kennis en deskundigheid op terreinen als kwaliteit, innovatie en samenwerking samen.

Het Projectbureau bestaat uit 4 medewerkers.

Rob van Staveren – Projectleider (tevens hoofd Projectbureau)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag via [email protected]

In mijn functie van projectleider ondersteun ik de organisatie op veel terreinen. Naast het leiden en begeleiden van diverse projecten schrijf ik ook projectvoorstellen en subsidie aanvragen voor ZONBOOG. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de contractering van zorg en het kwaliteitsbeleid en scholing.

Mede vanuit die rollen onderhoud ik ook veel contacten met onze samenwerkingspartners, zoals zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, de VVT-sector en ook onderwijsinstellingen zoals Hogeschool Rotterdam en het EMCR (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)”.

Anne de Man – Beleidsmedewerker kwaliteitsbevordering

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag via [email protected]

“Als beleidsmedewerker kwaliteitsbevordering adviseer en ondersteun ik het management, het bestuur en de gezondheidscentra bij ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing op het gebied van het gevoerde kwaliteitsbeleid. Dit draagt ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie en de centra. Ik stel hierbij verbeteringen voor en voer deze in overleg met het projectbureau en het Management Team door.”

Carolien Hoogenboom – Projectbureau medewerker

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via [email protected]

 “Als medewerker projectbureau ondersteun ik het projectbureau op secretarieel vlak. Ik verzorg de administratieve ondersteuning van de contractering met de zorgverzekeraars in samenspraak met de zorgprofessionals en bewaak de voortgang. Ook ondersteun ik de facturatie-afdeling met betrekking tot vragen over de contractering van zorgverzekeraars. Ik ben contactpersoon voor vragen over Vecozo (communicatiepunt voor de zorg) en bied administratieve ondersteuning voor AGB Registraties in Vektis. Ik verzorg de verslaglegging MT Farmacie en bewaak de voortgang van de acties. Daarnaast verzorg ik de verslaglegging van de ondernemingsraad, het POH-overleg en het Projectbureau. Ook bied ik ondersteuning bij het organiseren van beleidsmiddagen, georganiseerd vanuit Projectbureau.”  

Astrid Vincendon – Junior projectleider

Bereikbaar van maandag t/m donderdag via [email protected]

 “Als junior projectleider ondersteun ik in eerste instantie de projectleider bij diverse grotere, langlopende projecten en leid ik zelfstandig kleinere of kortdurende projecten op het gebied van zorg, innovatie en kwaliteit. Naast het bewaken van de voortgang en het onderhouden van contacten, behoren ook het voorbereiden en opstellen van projectaanvragen, het maken van periodieke rapportages en het voorbereiden van eindrapportages tot mijn werkzaamheden.”

 

Er is binnen het Projectbureau geen strikte scheiding in werkvelden en aandachtsgebieden. Elke medewerker kan voor elke vraag benaderd worden, de medewerkers stemmen onderling en met de vraagsteller af welke medewerker het best toegerust is om met de vraag aan de slag te gaan.