ZONBOOG O&I

Binnen ZONBOOG is het onze missie om uitstekende gezondheidszorg te bieden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze zorgprofessionals zoveel mogelijk tijd en ruimte hebben voor hun primaire taak: het leveren van uitstekende gezondheidszorg. Om dit mogelijk te maken is ZONBOOG O&I opgericht. De medewerkers van ZONBOOG O&I ondersteunen en ontzorgen zorgverleners. Zowel voor de zorgprofessionals die werken in een gezondheidscentrum van Zonboog, als voor professionals die elders in de eerstelijnsgezondheidszorg werken.

ZONBOOG O&I neemt de volgende zaken uit handen:

 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Facilitaire zaken
 • Personeel & Organisatie

Financiële administratie

Binnen de huisartsenzorg, fysiotherapie, logopedie en apotheken wordt marktwerking en ondernemerschap steeds belangrijker. Dit als gevolg van de eisen van de overheid en zorgverzekeraars. De financiële administratie krijgt bij de eerstelijnszorg daarom een steeds grotere rol.

Ook de financiële risico’s worden groter. Het is daarom van belang om continu op de hoogte te zijn van de financiële en liquiditeitspositie van de eerstelijnszorgaanbieders. ZONBOOG O&I stelt onder andere een exploitatie- en liquiditeitsbegroting op voor de gezondheidscentra. Dit maakt vooraf de kosten en opbrengsten inzichtelijk. Hierdoor kan, indien nodig, tijdig maatregelen worden getroffen.

Financieel Beleid

Kern van een financieel beleid is het beheersen van risico’s en de optimalisatie van het rendement. Dit beleid is gebaseerd op een aantal elementen:

 • Een goed ingerichte administratieve organisatie (AO/IC), waarbij een heldere scheiding is tussen beschikkende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies.
 • Structuur; hoe wordt de verhouding tussen korte en lange financiering bepaald, hoe wordt omgegaan met liquiditeitsoverschotten en –tekorten, hoe wordt met beleggingsvraagstukken omgegaan?
 • Tijdige en adequate informatie voor de verschillende onderdelen van de organisatie.

Contractbeheer

 • Binnen de eerstelijnszorg is het sluiten van contracten met zorgverzekeraars aan de orde van de dag. ZONBOOG O&I levert logistieke, administratieve en inhoudelijke expertise bij het contracteren van de huisartsenzorg, integrale zorg, apotheken, logopedisten en fysiotherapeuten. Uiteraard in samenspraak met de zorgprofessionals zelf.
 • Ondersteuning van de facturatie-afdeling met betrekking tot vragen over de contractering van zorgverzekeraars.

Administratieve ondersteuning

 • Aanspreekpunt voor vragen over Vecozo (communicatiepunt voor de zorg) en het aanvragen van certificaten.
 • Administratieve ondersteuning voor AGB-Registraties in Vektis.

Planning & Control

Voor de zorg is het een groot voordeel dat steeds meer zorgverleners een samenwerkingsverband aangaan. Op financieel gebied brengt dit echter risico’s met zich mee. Om deze risico’s goed in kaart te brengen en tijdig maatregelen te treffen, heeft ZONBOOG O&I uitgebreide rapportages ontwikkeld. De rapportages zijn gekoppeld aan het informatiesystemen, (Medicom, Pharmacom, Fysiomanager, etc.) om direct inzicht te hebben in de verrichtingen. Daarnaast zijn er koppelingen met financiële systemen, zoals AFAS en Exact.

Declaratieverkeer

De medewerkers van ZONBOOG O&I verzorgen de patiënten- en debiteurenadministratie. Hierbij wordt samengewerkt met VIP Calculus. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Controle of patiënten verzekeringsgerechtigd zijn.
 • (Elektronische) declaraties afhandelen.
 • Afhandelen declaraties patiënten.
 • Verzorgen van mailings richting patiënten, zoals bijvoorbeeld de griepcampagne.
 • Contact met zorgverleners, maatschappen en centra.
 • Telefonisch te woord staan van mensen die bellen met niet-medische vragen.

Salarisadministratie

De salarisadministratie verzorgt de salarisverwerking voor alle medewerkers. Alle benodigde salarisdocumenten zijn via ons salarisadministratiesysteem digitaal te raadplegen: van salarisstroken en betaalbestanden, tot arbeidsovereenkomsten en andere denkbare salarisdocumenten. Ook medewerkers hebben toegang krijgen tot hun eigen digitale personeelsdossier. Daardoor kunnen werknemers zelf hun salarisstroken en jaaropgaven online raadplegen. Het verzenden van salarisstroken per e-mail of per post behoort tot het verleden.

Ook andere aspecten van de salarisadministratie als bijvoorbeeld aangifte loonheffing, aangifte pensioenfonds, volgen loonontwikkeling volgens de desbetreffende cao, wordt door de salarisadministratie gedaan.

Facilitaire zaken

Het uitgangspunt van de facilitaire dienst binnen ZONBOOG O&I is dat er een service gerichte afdeling is die met name zorgt voor:

 • Het onderhoud van het vastgoed.
 • Het onderhoud van de installaties zoals alarm, lucht/airco en CV.
 • Het begeleiden van verbouwingswerkzaamheden.
 • Het begeleiden van nieuwbouwprojecten.
 • Het plannen van esthetische verbouwingen.
 • Het inschatten van de benodigde aanpassingen binnenin de praktijk.
 • Onderhoudsplannen.
 • Begeleiding van medewerkers met de vragen die zij hebben.
 • Het aansturen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

De facilitaire dienst richt zich steeds minder op het dagelijks gebeuren binnen de gezondheidscentra en is meer en meer bezig met kwaliteit en toekomstbestendige begeleiding. Voor een goed functionerend gebouw is het belangrijk dat de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. De regie van het onderhoud wordt door de facilitaire dienst gedaan.

Personeel & Organisatie

De afdeling P&O adviseert en ondersteunt op het gebied van personeel en organisatie.

De afdeling fungeert als vraagbaak, geeft advies, begeleidt en bemiddelt. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen, werving- en selectievraagstukken en ontslagprocedures.

Ook verzuim speelt een grote rol in de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling P&O. Door het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld de arbodienst en het UWV en met het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlagen van het ziekteverzuim.

Verder houdt P&O zich bezig met:

 • personeelsbeleid
 • bewaken van aflopende contracten
 • opstellen van diverse overeenkomsten zoals arbeids-, lease- en scholingsovereenkomsten
 • voeren van exitgesprekken
 • administreren en beheren van personeelsdossiers
 • maken van (bulk)waarneemovereenkomsten voor waarnemende huisartsen
 • aanvragen/afmelden account van medewerkers
 • aanvragen uzi-passen
 • aanvragen subsidies bij diverse instanties.

Externe opdrachtgevers

De kwaliteit van onze dienstverlening is ook buiten de eigen organisatie niet onopgemerkt gebleven. Sinds vele jaren leveren wij aan een groeiend aantal externe opdrachtgevers ook diensten aan andere organisatie in Rotterdam – maar ook daarbuiten – op het terrein van:

 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Facilitaire zaken
 • Personeel & Organisatie
 • Projectondersteuning

Contact

Adres
ZONBOOG O&I
Cypresbaan 7
Capelle aan den IJssel

Tel.: 010 – 4214712
Fax.: 010 – 4550854

IBAN: NL12INGB0667638679

Facturen

Facturen kunnen gemaild worden naar [email protected]