In onze logopediepraktijk in Gezondheidscentrum de Volgerlanden komen vooral kinderen met taal-, spraak-, lees- en spellingsproblemen. Logopedisten Ilse en Jantine raden ouders aan om zorgen om hun kind te delen en aan de bel te trekken: “Hoe eerder hoe beter. Taal is de basis voor deelname in de maatschappij. Daar is geen standaard of leidende score voor. Waar het om gaat is dat kinderen communicatief zelfredzaam zijn.”

Ieder kind is uniek

Ouders die zich zorgen maken om hun kind vanwege taal-, spraak-, lees- of spellingsproblemen kunnen bij onze logopedisten in Gezondheidscentrum de Volgerlanden terecht. “Of je zorgen terecht of onterecht zijn, doet er niet toe. Ouderinstinct en -gevoel mag je niet negeren en nemen wij serieus” stelt Ilse. Ook de omgeving kan een gevoel versterken: “Je hoort vaak dat moeders elkaars kinderen met elkaar vergelijken. Als het ene kind wijze praatjes heeft en de ander praat niet of nauwelijks, dan kan dat voor stress en ongemak zorgen. Deel je zorgen en vragen over de taalontwikkeling van je kind, daar zijn wij voor” meent Jantine. Hoewel er geen standaard of leidende score is, kun je voor een tweejarige er wel van uitgaan dat hij of zij zinnetjes van twee woorden kan maken, zoals “mama eten”. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan kun je bij de logopedist terecht.

Ilse (links) en Jantine, logopedisten in Gezondheidscentrum de Volgerlanden

Communicatief zelfredzaam

Door diverse samenwerkingsverbanden ontvangt het team Logopedie doorverwijzingen van huisartsen, tandartsen en consultatiebureaus en signalen van kinderdagverblijven en scholen. Niet tot nauwelijks of onduidelijk spreken zijn voorbeelden van signalen die worden afgegeven. “Bij een intakegesprek praten we over de huidige situatie, de geboorte en belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling, zoals motorische aspecten. We toetsen alleen om een beginsituatie te schetsen en een plan op te stellen. Een score is voor ons niet leidend, waar het ons om gaat is dat een kind communicatief zelfredzaam is” aldus Ilse. Dat de band met de logopediste en een veilige omgeving essentieel is voor het logopedietraject, blijkt uit het voorbeeld van Jantine over een 4-jarig jongetje: “Als logopedist bouw je een band op met het kind, zodat hij of zij zich naar jou durft te uiten. Zo was er was een jongetje in de klas die niks zei. Het jongetje had geen taalprobleem, maar bleek extreem verlegen in groeps- en spreeksituaties. Een veilige omgeving was voor hem belangrijk om in te oefenen,” aldus Jantine.

Een score is voor ons niet leidend, waar het ons om gaat is dat een kind communicatief zelfredzaam is”

Aanpak op maat

De expertise van onze logopedisten ligt op het ontwikkelgebied spraak-taal, maar ze nemen altijd informatie over andere ontwikkelgebieden mee in het opstellen van het behandelplan. Ilse legt uit: “We zijn een onderdeel van een puzzel. Wat is er aan de hand en wat kunnen wij hierin betekenen? Daar ligt onze focus.” Hoelang een logopedietraject duurt, is afhankelijk van het kind, zijn of haar situatie en de problematiek. “Soms ben je snel klaar, omdat het behandeldoel is bereikt. Soms merk je dat er geen motivatie meer is, dan stellen we voor om het behandeltraject op een later moment te hervatten te pauzeren,” legt Jantine uit. Dat ouders in de wijk de Volgerlanden betrokken zijn, houdt ze scherp in hun werk. “We stellen het plan echt samen met ouders op door wederzijdse verwachtingen te bespreken. Als je dan na afloop hoort “je bent de eerste van de vier logopedisten die heeft kunnen helpen” of “we hadden al veel eerder naar je toe moeten komen”, dan hebben we de juiste snaar geraakt,” stelt Ilse.

Maakt u zich zorgen om de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met logopedie in Gezondheidscentrum de Volgerlanden. Zij kunnen uw kind en u als ouder hierbij helpen.