A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Raad van Commissarissen

NaamFunctie
Mevr. dr. Y.W. van Kemenade, voorzitter• Advies in de Zorg, Health Care Consultancy
• Lid RvT van de Schakelring (aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en OR)
• Voorzitter Raad van Onpartijdigheid van de CIIO
• Lid RvT van de Swinhove Groep
De heer T. Stolze EMFC RC• Controller Stichting Matchis
• Controller IZER Holding B.V.
De heer drs. A.L. Jongenburger• Interim- projectmanager en adviseur ALJ Consult
• Founding partner van Studio GRZ
De heer J. Versluis• CFO BIOS Groep
• Bestuurslid Golfvereniging de Lingewaelsche, voorzitter Technische commissi
Mevr. drs. B.C. Drees MBA apotheker• CEO van het Pivot Park en het Pivot Park Screening Centre
Mevr. mr. dr. A.G.H. Klaassen• Universitair docent EUR
• lid van de klachtencommissie GGZ Delfland