A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Raad van Commissarissen

NaamFunctie
Mevr. dr. Y.W. van Kemenade, voorzitter• Advies in de Zorg, Health Care Consultancy
• Lid RvT van de Schakelring (aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en OR
• Voorzitter Raad van Onpartijdigheid CIIO
• Lid RvT van de Swinhove Groep met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid
De heer T. Stolze EMFC RC• Manager Financiën Diagnostiek voor U
• Lid RvT van Stichting Iris
De heer drs. A.L. Jongenburger• Interim- projectmanager en adviseur ALJ Consult
• Founding partner van Studio GRZ
Mevr. drs. B.C. Drees MBA apotheker• CEO van Pivot Park Holding B.V.
• Lid van de denktank aanpak coronacrisis in Brabant
Mevr. mr. dr. A.G.H. Klaassen• Universitair docent EUR
• Lid van de klachtencommissie GGZ Delfland