A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad ZONBOOG

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers in de organisatie.

Op 1 oktober 2020 bestaat de OR uit:

1. Hesam, Nahid: voorzitter, beherend apotheker GC Ommoord
2. de Man, Anne: vicevoorzitter, beleidsmedewerker kwaliteitsbevordering ZONBOOG O&I
3. de Maat, Astrid: secretaris, medewerker ZON ICT
4. Jansen, Erica: lid, beherend apotheker GC de Volgerlanden
5. Bierman, Mirjam: lid, hoofd praktijkvoering GC Zuiderkroon
6. Derksen, Mieke: lid, huisarts GC Ommoord