Iedereen wordt anders oud. Zo kunnen ouderen te maken krijgen met fysieke en psychosociale problemen. Gelukkig weten onze verpleegkundigen ouderenzorg Eline en Rian van gezondheidscentrum Ommoord daar wel raad mee! Zij begeleiden en ondersteunen ouderen om de kwaliteit en veiligheid van hun woon- en leefsituatie zo optimaal mogelijk te houden. En misschien nog belangrijker; zij zorgen ervoor dat ouderen zich gezien en gehoord voelen.

Huisbezoek

In tegenstelling tot hun collega’s zijn Rian en Eline vaak buiten Gezondheidscentrum Ommoord te vinden, omdat ze ouderen veelal thuis bezoeken. De wijk Ommoord heeft ruim 25.000 inwoners. In het Gezondheidscentrum Ommoord zijn tussen de 1700 tot 1800 patiënten 75 jaar of ouder. Ouderenzorg is heel divers, de patiënten waarop Eline en Rian zich richten zijn qua leeftijd tussen de 65 en 102 jaar. Ieder mens is uniek. Over de rol van praktijkverpleegkundige ouderenzorg vertelt Rian: “We zijn de extra ogen en oren van de huisarts, waardoor we werk uit handen kunnen nemen. Niet alleen door de kleinere, verpleegtechnische handelingen die we kunnen verrichten, maar ook door zorg te coördineren en eventuele onnodige opnames in bijvoorbeeld ziekenhuizen te voorkomen.” De bezoeken thuis zijn daarin heel waardevol: “Thuis zie je zoveel meer dan wanneer een patiënt langskomt in ons gezondheidscentrum. Je observeert waar een oudere hinder van ondervindt en kijkt waar je bij kunt helpen. Denk bijvoorbeeld aan een kleed waar een oudere met de rollator over kan struikelen. Daar iets aan doen is een simpel, maar essentieel voorbeeld van preventie” aldus Rian.

“Ouderenzorg is maatwerk, er komt zoveel meer bij kijken. Met name datgene wat je niet direct ziet, de kwetsbaarheid van ouderen.”

Eline, praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Persoonlijke aandacht

De gesprekken die Rian en Eline houden met ouderen zijn intensief, daar heeft een huisarts zelf geen tijd voor. Zo vertelt Eline: “Ouderenzorg is maatwerk, er komt zoveel meer bij kijken. Met name datgene wat je niet direct ziet, de kwetsbaarheid van ouderen.” Er zijn diverse instanties betrokken bij de zorg van ouderen, zoals de gemeente, thuiszorg en wijkmanagement. De praktijkverpleegkundigen ouderenzorg heeft een coördinerende rol, om de juiste zorg op het juiste moment te organiseren. De aandacht en zorg voor de patiënt is hierin cruciaal. Zo stelde een patiënt onlangs aan Eline de vraag: “Word je nu niet heel somber van ons? Ik heb het gevoel dat we alleen klagen.” Dan zeg ik “Nee, want ik leer ook heel veel van jullie. Jullie geven mij inzicht hoe het is om ouder te worden, wat ik meeneem naar de volgende patiënt,” aldus Eline. Naast de fysieke en mentale problemen wordt er volgens beide collega’s ook veel gelachen met de ouderen en het plezier in het leven besproken.

“Dit is waar mijn hart ligt. Het verschil maken in de zorg voor ouderen doen we samen. We zijn binnen en buiten het centrum betrokken bij de zorg voor onze patiënten.”

Rian, praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Ouderenzorg op de kaart

Dat ouderenzorg binnen en buiten het gezondheidscentrum in Ommoord op de kaart staat, maakt Eline meer dan trots: “Ze kennen ons in Ommoord en dat is belangrijk om de zorg voor ouderen verder te ontwikkelen.” Dat ouderenzorg continu in ontwikkeling is blijkt wel uit de veranderende wet- en regelgeving en bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. Zo stelt Rian: “Dit is waar mijn hart ligt. Het verschil maken in de zorg voor ouderen doen we samen. We zijn binnen en buiten het centrum betrokken bij de zorg voor onze patiënten.”