Wat is de Dag van de Therapietrouw?

Op initiatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is 18 november sinds 2019 de uitgeroepen tot Nationale Dag van de Therapietrouw.

Wat is therapietrouw?

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt de behandeling uitvoert zoals afgesproken met zijn behandelaar. Dus worden de voorgeschreven medicijnen wel op de juiste wijze, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid ingenomen.

Therapietrouw verbetert de gezondheid van de patiënt en drukt de zorgkosten. Veel patiënten wijken bewust of onbewust af van de met de zorgverlener afgesproken behandeling. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Mensen vergeten het, willen liever geen geneesmiddelen gebruiken, of stoppen vanwege bijwerkingen. Bevordering van therapietrouw vraagt daarom om maatwerk.

Gevolgen van therapieontrouw

Therapieontrouw is een probleem van grote omvang. Trouw zijn en blijven aan je medicatie gebeurt wereldwijd maar door 50% van de mensen die medicijnen voorgeschreven krijgen.

Doordat adviezen niet of onvoldoende worden opgevolgd, ondervinden veel patiënten niet het gewenste effect van de behandeling, wat nadelige gevolgen heeft voor hun kwaliteit van leven en gezondheidstoestand. Therapieontrouw heeft, volgens schattingen, in Europa al zo’n 200.000 doden en 125 miljard euro per jaar aan te voorkomen zorgkosten gekost.

Praat erover met uw arts of apotheker

Medicijnen werken niet vanzelf. Neem ze wel goed in. Dit was de titel van een campagne van de Nederlandse overheid. Maar dat kan soms erg lastig zijn, daarom is het advies om bij twijfel en vragen hierover te praten met uw arts, praktijkondersteuner of apotheker.

Waarom is dit advies belangrijk?

Het is voor de voorschrijver (de arts) en de apotheker van belang om te weten hoe de medicijnen gebruikt wordt, om zo het effect van de behandeling te kunnen beoordelen en eventuele veranderingen in de medicijnen te overwegen.

Daarnaast kun je door goede gesprekken over medicijngebruik ontdekken waarom het niet altijd lukt om de medicijnen te nemen zoals voorgeschreven. Er kunnen vele redenen zijn, zoals: zijn er bijwerkingen? Worden de medicijnen vergeten om in te nemen? Lukt het niet om het medicijngebruik in te bouwen in de dagelijkse routine? Is de noodzaak niet duidelijk van het gebruik?

In het gesprek kunnen deze redenen boven tafel komen en kan er worden gezocht naar de meest effectieve manier voor verbeteren van het gebruik van de medicijnen.