Als u bepaalde aandoeningen heeft of een bepaalde leeftijd heeft bereikt willen we in de zorg graag weten hoe het met een aantal waarden in uw lichaam gaat. Om die reden kan u worden gevraagd om bloed en/of urine te laten onderzoeken.

Dit kunnen we met enige regelmaat, bijvoorbeeld jaarlijks, aan u vragen. U krijgt dan een formulier mee en kan op de praktijk of bij een prikpost langsgaan voor het bloedprikken. Waar en wanneer dit kan is per gezondheidscentrum verschillend, u kunt dit navragen bij een van onze medewerkers.

Wat willen we dan van u weten in het onderzoek?

Uw nierfunctie, kalium, natrium en cholesterolwaarden en afhankelijk van bijvoorbeeld een ziekte die u heeft worden er ook waarden bepaald voor het suiker of geneesmiddelspiegels. Ook als er klachten zijn kan er gekozen worden om een specifieke waarde (extra) te laten testen.

Waarom willen we dit weten?

Om u de juiste zorg te verlenen. Dat wil zeggen dat we onze adviezen en behandeling kunnen aanpassen naar de uitslagen van het bloedonderzoek. Als we aan de hand van de labwaarden zien dat bijvoorbeeld uw nierfunctie achteruit gaat dan kan de arts in overleg met de apotheek besluiten om de dosering van een medicijn te verlagen. Of dat de apotheker een voorstel doet om de medicatie aan te passen aan de nieuwe situatie.

Bij diabetespatiënten kunnen we zien hoe het op dit moment gaat met de suikers, maar ook hoe het de afgelopen maand is gegaan. Deze laatste volgen we met de zogeheten HbA1c-waarde. De huisarts of de praktijkondersteuner gebruikt deze waarde om samen met u te kijken, hoe het gaat met de behandeling en waar mogelijk nog aandachtspunt liggen.

Cholesterolwaarden worden ook onderzocht. Dit doen we omdat we weten dat cholesterol betrokken is bij het verstopt raken van de vaten en op die manier een hart- of herseninfarct kan veroorzaken. Door tijdig medicatie te geven kunnen we dit risico verkleinen. Door het bepalen van cholesterolwaarden volgen we of de aan u aangeboden therapie ook effect heeft op het verlagen van deze waarden.

Wettelijke verplichting

De arts is wettelijk verplicht om een aantal van deze waarden door te geven aan de apotheek. Dit is zo geregeld zodat de apotheek op een goede wijze kan controleren of de medicatie die u op dit moment gebruikt nog past bij u.

Als je ouder wordt gaat het lichaam helaas ook minder goed werken en daarom is het verstandig om regelmatig te bepalen door onderzoek te doen of dit nog samen gaat. Dit is de reden waarom deze gegevens gedeeld moeten worden. Een taak waarbij de apotheek een belangrijke rol speelt.