Fysiotherapie Ommoord, onderdeel van Stichting Zonboog, en Gro-Up organiseren dit najaar opnieuw het succesvolle 13-weken programma TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel). TOM is een uniek programma voor 65+ers dat door een combinatie van bewegen, voeding en onderling contact ervoor zorgt dat ouderen langer Thuis Onbezorgd Mobiel zijn.

Valangst
Het merendeel van de Nederlanders wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ook als zij gezondheidsproblemen krijgen. Het doel van het TOM programma is dat ouderen vitaal en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Arthur Merkestijn, geriatriefysiotherapeut, legt uit wat zij ouderen bieden met het programma TOM: “Veel ouderen zijn bang om te vallen en de realiteit is dat er ook veel gevallen wordt. Door middel van het TOM programma zorgen we dat ouderen sterker en zekerder op hun benen staan en daarmee het valrisico wordt verlaagd.”

Meer bewegen en beter eten
TOM bestaat uit een bewegings- en voedingsprogramma en duurt 13 weken. De eerste drie weken is er wekelijks een informatieve bijeenkomst in combinatie met training. Daarna wordt er 10 weken lang onder begeleiding van een fysiotherapeut twee keer per week getraind aan spierkracht, balans en coördinatie. “Beweging is belangrijk, net als voeding. Bewuster bewegen en gezonde voeding, heeft een positief effect op je gezondheid,” stelt Arthur Merkestijn. Ook benadrukt hij het sociale aspect van het programma: “Naast het feit dat TOM leerzaam is, is het programma ook gezellig om aan te deel te nemen. Deelnemers leren elkaar kennen en je ziet dat er onderling wandelafspraken worden gemaakt.”

Inschrijven
Wie zekerder op zijn of haar benen wil staan, kan zich uiterlijk dinsdag 19 september aanmelden bij Huis van de Wijk Ommoord, Sigrid Undsetweg 300, of bij Fysiotherapie Ommoord, Briandplaats 15, waar op beide locaties informatiefolders en inschrijfformulieren te verkrijgen zijn. Na de inschrijving volgt er een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden ook een aantal testen gedaan om te bepalen of het TOM programma voor iemand geschikt is. Deelname aan TOM is gratis, maar niet vrijblijvend. Arthur Merkestijn licht toe: “Het programma is een verbintenis van 13 weken, daarom is het belangrijk dat iemand zich kan en wil inzetten voor het programma.”

Nooit te oud om te leren
Tot slot geeft Arthur Merkestijn aan dat er geen maximale leeftijd verbonden is aan deelname. “De leeftijd van onze deelnemers zijn gevarieerd. Vorig jaar was onze oudste deelnemer 91 jaar, dus het gezegde ‘je bent nooit te oud om te leren’ is zeker passend voor ons programma.”   

Ga voor meer informatie naar https://www.zonboog.nl/tom/