Via deze weg danken wij een ieder hartelijk voor alle steunbetuigingen en blijk van medeleven naar aanleiding van het overlijden van onze collega Jurgen Damen.

Wilt u uw medeleven betuigen? Dan kan dit via het condoleanceregister, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur in de hal van de apotheek in het gezondheidscentrum aan de Wodanstraat 11. Of via het online condoleanceregister dat gemeente Rotterdam heeft geopend.