A A

Home

Stichting ZONBOOG

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat de ZONBOOG-groep uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, drie fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. De centra bieden klantgerichte en hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg op wijkniveau aan. Tevens dient een centrum een goede en stimulerende werkomgeving te zijn voor huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, thuiszorg, eerstelijns GGZ, maatschappelijke dienstverlening en andere disciplines. Op dit moment wordt vanuit de centra zorg geboden aan ruim 65.000 ingeschreven patiënten.

ZONBOOG O&I

Vanuit het Facilitair Bedrijf worden tevens diensten aangeboden aan individuele zorgaanbieders buiten de centra en andere organisaties in de eerste lijn. Deze diensten bestaan o.a. uit advisering en zorgondersteunende activiteiten. Voor meer informatie: www.zonboogoi.nl.

ZON ICT

ZONBOOG Eerstelijns ICT is een initiatief van het facilitair bedrijf van ZONBOOG om een betere beheersing te krijgen van de algehele automatisering van internet, e-mail en informatiesystemen van de aangesloten gezondheidscentra. Zie www.zon-ict.nl.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze Facebookpagina