A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Gezondheidscentra

De gezondheidscentra van Stichting ZONBOOG

Stichting ZONBOOG heeft 9 gezondheidscentra in Rotterdam en omstreken. Onze gezondheidscentra bieden uitstekende gezondheidszorg: persoonlijk, dichtbij en onder één dak, waarbij we de eerste lijn organiseren en de samenhang vergroten tussen welzijn en zorg in de wijk en in de regio”.

Elk gezondheidscentrum is een plaats waar een team van professionals multidisciplinair samenwerkt met als doel: zinnige en effectieve (zelf)zorg vanuit en rondom de patiënt/cliënt zo efficiënt mogelijk organiseren met nadruk op zelfmanagement van de patiënt. Professionals in het gezondheidscentrum kennen elkaar en de hulpverleners in de wijk. Omdat de centra in verschillende wijken opereren, is elk centrum verschillend. De eenheid wordt gevormd door de kernwaarden. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk. Dit kunnen zijn: huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie maar ook thuiszorg, ergotherapie, diëtetiek, verloskunde, wijkverpleging, sociaal wijkteam etc. In ons gezondheidscentrum werken we zowel aan cure als aan care, zowel op somatisch als op psychosociaal gebied en waar nodig in geïntegreerde zorgprogramma’s afgestemd op de individuele patiënt. We zijn koploper in geïntegreerd kwaliteitsbeleid gericht op lokaal maatwerk.

Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs

Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs ligt in een nieuwbouwwijk. In de huisartsenpraktijk werken vijf jonge huisartsen, uiteraard bijgestaan door een team van assistentes en praktijkondersteuners. In hetzelfde gebouw bevinden zich onder andere een apotheek en de polikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis. Meer dan 8.000 patiënten staan ingeschreven bij onze huisartsenpraktijk.
www.zonboog.nl/gcberkelenrodenrijs

Gezondheidscentrum Beverwaard

Gezondheidscentrum Beverwaard is een samenwerkingsverband van onder andere huisartsen, centrumassistenten, POH, fysiotherapie en apotheek. Bij de huisartsen zijn ca. 10.500 patiënten ingeschreven met veelal een multiculturele achtergrond. Daarnaast wordt de huisartsenzorg, fysiotherapie en farmacie geleverd aan het asielzoekerscentrum in de wijk.
De huisartsen zijn NPA-geaccrediteerd. We geloven in een geïntegreerd aanbod aan de patiënten en aan samenwerking, ook met zorgverleners buiten het gezondheidscentrum. De huisarts is actief betrokken bij de aansturing van de centrumassistenten. We werken continu aan verbetering en ontwikkeling. De huisarts heeft een spilfunctie, is strategisch en operationeel betrokken binnen de organisatie en in de wijk.
De sfeer binnen het centrum is gericht op een transparante en open communicatie. We zijn er trots op dat dit ons lukt en we vinden het zelf fijn om hier te werken.
www.zonboog.nl/gcbeverwaard

Gezondheidscentrum Nesselande

In de betrekkelijk nieuwe wijk Nesselande, aan de noordkant van Rotterdam, wonen veel jonge gezinnen. Gezondheidscentrum Nesselande is gevestigd in multifunctioneel centrum De Kristal. Naast een huisartsenpraktijk, waar vijf huisartsen werken, is daar ook onze Apotheek Nesselande gevestigd, alsmede een polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis. Circa 9.000 patiënten staan ingeschreven bij de huisartsenpraktijk. Er wordt goed samengewerkt met fysiotherapie, logopedie, diëtiste en verloskundige. Er is twee dagen een verpleegkundig specialist aanwezig en een praktijkondersteuner voor de chronische zorg en tevens voor de GGZ. De lijnen zijn kort.
www.zonboog.nl/gcnesselande

Gezondheidscentrum Nieuwe Westen

Gezondheidscentrum Nieuwe Westen is gevestigd in een vooroorlogse wijk met een grote verscheidenheid aan inwoners. Twee huisartsen verlenen zorg aan ruim 2.800 patiënten, waarbij zij ondersteund worden door assistentes en praktijkondersteuners somatiek en GGZ. De huisartsenpraktijk werkt intensief samen met andere zorgaanbieders in het centrum, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en diëtisten.
www.zonboog.nl/gcnieuwewesten

Gezondheidscentrum Ommoord

Dit grote centrum bestaat uit huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en GGZ, fysiotherapie en een apotheek. Daarnaast zijn er vele andere eerstelijnszorgverleners werkzaam, zoals psychologen, verloskundige, diëtiste, medisch pedicure, huidtherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, wijkverpleging en de STAR prikpost. Gezondheidscentrum Ommoord heeft ca. 12.500 patiënten en is gelegen in Ommoord, een wijk in Rotterdam Noord met een veelal oudere populatie. Gezondheidscentrum Ommoord neemt deel aan het academisch netwerk Primeur.
www.zonboog.nl/gcommoord

Gezondheidscentrum Oosterflank

Dit gezondheidscentrum bevindt zich in een Humanitas zorginstelling naast het grote winkelcentrum Alexandrium. Drie huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners bieden aan bijna 3.500 patiënten eerstelijns zorg. Op dezelfde etage als de huisartsenzorg wordt ook fysiotherapie, podotherapie en diëtetiek geboden. Er wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende zorgverleners in het pand. De zorg wordt geleverd vanuit een klein en informeel team. De samenwerking is hecht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng m.b.t. de te leveren zorg.
www.zonboog.nl/gcoosterflank

Gezondheidscentrum Rotterdam Noord

Het Oude Noorden is een wijk in beweging. Historische panden worden opgeknapt en er worden nieuwe huizen gebouwd. In een pas verbouwd pand bevinden zich een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, diëtisten, een psychologenpraktijk en logopedie. Deze zorgverleners bieden eerstelijnszorg aan meer dan 2.500 multiculturele patiënten. De huisartsenpraktijk biedt o.a. zorg aan internationals en hierop is de praktijk ingericht. Daarom zijn de website en folders in het Nederlands en in het Engels en is er relatief veel uitleg over hoe de zorg in Nederland geregeld is.
www.zonboog.nl/gcrotterdamnoord

Gezondheidscentrum de Volgerlanden

GC de Volgerlanden is een belangrijke speler in nieuwbouwwijk van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De Volgerlanden is een snel groeiend centrum met 7 huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners en biedt zorg aan ca. 10.000 patiënten. Naast de huisartsenpraktijk bevinden zich onder andere ook een apotheek en logopedie in het centrum, waardoor veel multidisciplinaire activiteiten ontplooid worden.
www.zonboog.nl/gcdevolgerlanden

Gezondheidscentrum Zuiderkroon

GC Zuiderkroon is gelegen in Pendrecht. Er wordt zorg verleend aan multiculturele gezinnen in een achterstandswijk. Het centrum is in ontwikkeling en er wordt enthousiast gebouwd aan een huisartsenstructuur en een nieuwe manier van werken. Een jong team van assistentes biedt ondersteuning aan de huisartsen. Huisartsen kunnen bijna alle ingrepen doen: zelf spiraaltjes plaatsen, ECG’s en longfuncties beoordelen. Fysiotherapeuten behandelen volwassenen en zijn ook gespecialiseerd in de behandeling van kinderen.
www.zonboog.nl/gczuiderkroon