A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Samenwerking

Samenwerking

 

Kinderfysiotherapie regio Rotterdam

Kinderfysiotherapie regio Rotterdam-Zuid en omstreken bestaat uit kinderfysiotherapeuten van vier verschillende locaties, die allemaal onder de verantwoordelijkheid vallen van Stichting  ZONBOOG. De vier locaties zijn:

 

  • Gezondheidscentrum Zuiderkroon (Rotterdam-Pendrecht met dependance in Rhoon)

www.gc-zuiderkroon.nl

  • Gezondheidscentrum Beverwaard (Rotterdam)

www.gc-beverwaard.nl

  • Gezondheidscentrum De Volgerlanden (Hendrik-Ido-Ambacht)

www.gc-devolgerlanden.nl

  • Gezondheidscentrum Ommoord ( Rotterdam)

www.gcommoord.nl

De kinderfysiotherapeuten van deze vier locaties vormen organisatorisch en inhoudelijk een vakgroep met een gedeelde zorgvisie. Centraal hierin staan: onderhouden van een hoge kwaliteit- en continuïteit van zorg in een dekkend werkgebied. Maar ook innovatie en vroegtijdig signaleren van motorische ontwikkelingsproblematiek. Dit vroegtijdig signaleren van (motorische) ontwikkelingsproblematiek kunnen we niet alleen, waardoor we samenwerken met consultatiebureauteams, schoolartsen, huis- en kinderartsen, leidsters van kinderdagverblijven en -peuterspeelzalen, leerkrachten basisscholen en logopedisten.

 

In het kader van deze samenwerking nemen onze kinderfysiotherapeuten deel aan bestaande (wijk)netwerken. Of ze dragen bij aan het ontwikkelen van dergelijke netwerken. De locaties zijn goed bereikbaar en hebben goed geoutilleerde behandelruimten en uitdagende spel/oefenmaterialen.

 

Methodisch werken

De kinderfysiotherapeut bewaakt de kwaliteit van de zorgverlening, onder meer door methodisch een aantal stappen te doorlopen. Een contact begint meestal met zorgvul¬dig onderzoek en het verrichten van observaties, die duidelijk moeten maken wat er met een kind aan de hand is. Als kinderfysiotherapie inderdaad de juiste weg is voor het kind, stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. In dit plan zijn de doelen van de behandeling opgenomen. Tijdens de behandeling evalueert de kinderfysiotherapeut regelmatig deze doelen en komt zonodig tot een bijstelling. De behandeling wordt afgesloten met een verslag voor de huisarts/verwijzer.

 

Behandeling in overleg

Alle belangrijke beslissingen, die de kinderfysiotherapeut neemt, neemt hij/zij in overleg met de ouders en het kind. Het voortdurend informeren en adviseren heeft de kinderfysiotherapeut dan ook hoog in het vaandel staan. Zonodig houdt de kinderfysiotherapeut ook andere betrokkenen op de hoogte. Dit zijn bijvoorbeeld verwijzers of medebehandelaars. De kinderfysiotherapeut informeert derden, die niet als medebehandelaar kunnen worden aangemerkt, uitsluitend na de uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

 

Zorgcoördinatie bij multiproblematiek

Sommige kinderen hebben te maken met problematiek, die de inzet van meer behandelaars of begeleiders noodzakelijk maakt. In deze situatie is het aanstellen van een zorgcoördinator vereist. Bij een zorgcoördinator komt alle informatie samen, zodat afgewogen beslissingen over de inzet/de aard van de benodigde zorg genomen worden.

 

Wie de rol van zorgcoördinator vervult, hangt af van de aard van de problematiek. Het kan bijvoorbeeld de zorgteammanager van de school zijn, de consultatiebureau-arts of de consultatiebureau-verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de kinderfysiotherapeut of de ouders zelf.

 

De kinderfysiotherapeut is dus niet altijd de zorgcoördinator. Wel levert de kinderfysiotherapeut net als alle andere betrokkenen een bijdrage aan de onderlinge afstemming. Als de kinderfysiotherapeut in een vroeg stadium bij het kind betrokken raakt, is hij er mede verantwoordelijk voor, dat de juiste persoon wordt aangesteld als zorgcoördinator.