A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Spreekuren

Spreekuur bij de huisarts

De huisartsen houden dagelijks spreekuur volgens afspraak.

U kunt op werkdagen voor een afspraak bellen: 010-293 14 04.

Belt u voor een afspraak bij voorkeur tussen 8:00 en 10:00 uur.

Belt u voor een uitslagen bij voorkeur tussen 14:00 en 16:00 uur.

De assistente  zal u een aantal vragen stellen om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste zorg. Ook zal zij u mogelijk telefonisch adviezen geven voor uw eigen gezondheid. Deze adviezen worden in uw dossier vastgelegd en altijd aan de huisarts ter goedkeuring voorgelegd. De huisartsen hebben naast de spreekuren tijd nodig voor het doen van visites, telefonische consulten en het zorg dragen voor administratie, alsmede het onderhouden van de contacten met specialisten aangaande uw gezondheid.

Assistentenspreekuur:

Op het assistentespreekuur kunt u terecht voor de volgende consulten:

 • bloeddrukmetingen
 • wondcontroles
 • baarmoederhals uitstrijkjes
 • oren uitspuiten
 • ECG (hartfilmpje)
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • wratten aanstippen
 • intake CVRM

Spreekuur bij de Praktijkondersteuner (POH):

Een praktijkondersteuner (of POH) is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen.

De POH voert uitsluitend taken uit volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen van de huisarts kunnen worden overgenomen.
U kunt een afspraak maken voor:

 • Diabetes Mellitus
 • Astma
 • COPD
 • CVRM
 • Stoppen met Roken

Een POH GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische of psychosociale problemen. De POH-GGZ biedt algemene geestelijke zorg en verwijst de patiënt zo nodig door naar andere disciplines (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk of psycholoog).

Ook de POH-GGZ heeft spreekuur volgens afspraak.