A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

patienttevredenheid

Meedoen aan kwaliteitsonderzoek?

Meld u dan aan bij uw  zorgverlener.

Wilt u ons helpen?
U helpt ons om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren.
Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor onder andere:

 • Het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten;
 • Het leveren van (beleids-)informatie aan cliëntenorganisaties,overheid en toezichthouders om zo de zorg beter te maken;
 • Het ondersteunen van het inkoopbeleid van uw zorgverzekeraar

De vragenlijst kan vragen bevatten over de volgende onderwerpen:

 • Bejegening
 • Accomodatie;
 • Informatievoorziening
 • Behandeling door uw zorgverlener
 • En Meer..

Deelname betekent

 • Onder meer uw e-mailadres opgeven
 • Een digitale uitnodiging ontvangen
 • circa 5 minuten een online vragenlijst invullen
 • gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerken

Vertrouwelijkheid
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd
Als u het onderzoek heeft afgerond worden uw antwoorden gescheiden van uw persoonsgegevens( niemand weet wat u geantwoord heeft)