A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner verleent huisartsgeneeskundige zorg, bijvoorbeeld aan patiënten met een chronische aandoening. De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen en assistenten. De praktijkondersteuner heeft als professional op HBO-niveau een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door haar uitgevoerde delen van de huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de huisartsgeneeskundige zorg die de praktijkondersteuner verleent.

Ouderenzorg

Wij willen onze zorg aan de oudere patiënten verbeteren. Daarom zijn wij momenteel bezig een zorgprogramma op te zetten om de oudere patiënten in de praktijk de juiste ondersteuning te bieden. Het is algemeen bekend dat ouderen op een gegeven moment tegen allerlei lichamelijke of geestelijke ongemakken aan kunnen lopen, zoals minder makkelijk lopen of sneller vallen, minder zien of horen, vergeetachtigheid en somberheid. Wij zien niet altijd alle ouderen van onze praktijk regelmatig op ons reguliere spreekuur. Daarom zullen wij patiënten die ouder zijn dan 85 jaar en niet onder een al bestaand zorgprogramma (zie hieronder) vallen, gaan benaderen met een vragenlijst. Voor ons is van belang na te gaan of deze patienten behoefte hebben aan extra ondersteuning en/of zorg. Mocht u bij deze doelgroep horen dan ontvangt automatisch bericht van ons.

COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem, dit zijn longaandoeningen. Om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren, houdt de praktijkondersteuner zich bezig met; • Jaarlijkse -en tussentijdse controles bij klachten van de longen, m.b.v. een longfunctieonderzoek. • Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met COPD. • Het begeleiden en coachen van de patiënt en de omgeving van de patiënt. • Zij kan doorverwijzen naar de diëtiste, de fysiotherapeut en de apotheek.

CVRM

CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management.

Hier vallen de patiënten onder die in het verleden een hart –of vaatziekte hebben gehad en die niet meer onder controle zijn bij een specialist, of mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een hart –of vaatziekte. Om het risico op een hart –of vaatziekte zoveel mogelijk te beperken, draagt de praktijkondersteuner zorg voor; • Jaarlijkse- en driemaandelijkse controles. • Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met een hart –of vaatziekte of een verhoogd risico daarop. • Het begeleiden en coachen van de patiënt en de omgeving van de patiënt. • Zij kan doorverwijzen naar de diëtiste en de fysiotherapeut.

Zoals iedereen weet is roken slecht voor de gezondheid. Daarom bieden wij onze patiënten begeleiding aan bij het Stoppen met Roken. De praktijkondersteuner zal proberen om met behulp van gesprekstechnieken gedragsveranderingen te behalen waardoor men kan stoppen met roken. Wanneer dit niet voldoende helpt, kan er verder worden gegaan met nicotinevervangende middelen. Dit traject is volledig individueel, waar de patiënt zelf veel inspraak heeft over de manier die gekozen wordt.

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. • Jaarlijkse- en driemaandelijkse controles. • Het geven van voorlichting, educatie, adviezen en instructie aan patiënten met diabetes mellitus, en zonodig aan diens leefomgeving, over het ziektebeeld en de behandeling . • Gezondheidsvoorlichting en/of advies t.a.v.: medicijngebruik, leef- en gedragsregels (dieet, rust/activiteit, mobiliteit,), aanvraag en gebruik van hulpmiddelen en dagbestedingsmogelijkheden. • Begeleiding en coaching van de patiënt, en zonodig diens leefomgeving, ten aanzien van zelfmanagement van de ziekte (medicijnen, therapietrouw, voeding etc.). Het leren omgaan met en het hanteren van de consequenties van de aandoening en het hanteren van de leefregels. • Zij kan verwijzen naar de Thuiszorg, diëtist, oogarts, podotherapeut.

GGZ: Geestelijke Gezondheidszrg

Bij de POH GGZ kunt u terecht als u behoefte heeft om wat langer en diepgaander over uw geestelijke problemen te praten. Hiervoor is bij de huisarts vaak niet voldoende tijd. De POH GGZ is speciaal opgeleid en heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen die geestelijke ondersteuning nodig hebben. De POH GGZ zal indien noodzakelijk ook overleggen met de huisarts of verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog raadzaam is.