A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

YvettePOHAanwezigheid:
ma-di-wo-do
SamiraPOH i.o.Aanwezigheid:
ma-di-wo

Praktijkondersteuners
De praktijkondersteuner geeft zorg. Bijvoorbeeld aan patiënten met een chronische ziekte. De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid (HBO-niveau) en werkt samen met de huisarts en assistenten. Hij/zij is zelf verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor zijn/haar deel van de huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is eindverantwoordelijk.

 • Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Oudere patiënten hebben soms speciale zorg nodig. Bijvoorbeeld ouderen die minder makkelijk lopen en snel vallen. Of minder zien en horen. Of vergeetachtig of somber zijn. Voor deze ouderen hebben wij in onze praktijk een verbeterd zorgprogramma: patiënten die ouder zijn dan 85 jaar – en niet onder een bestaand zorgprogramma vallen – vullen een vragenlijst in. Zodat we kunnen onderzoeken of deze patiënten extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben.

 • Praktijkondersteuner COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem; longaandoeningen. De praktijkondersteuner COPD houdt zich bezig met:

  • Controles (elk jaar of tussentijds) bij klachten van de longen (longfunctieonderzoek).
  • Voorlichting, advies en instructies geven aan patiënten met COPD.
  • Begeleiden en coachen van patiënten en hun naasten.
  • Doorverwijzen naar de diëtiste, de fysiotherapeut en de apotheek.
 • Praktijkondersteuner CVRM

CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management. Bijvoorbeeld voor patiënten die ooit een hart- of vaatziekte hebben gehad en nu niet meer onder controle zijn bij een specialist. Of voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte.

Om het risico hierop zoveel mogelijk te beperken, zorgt de praktijkondersteuner zorg voor:

 • Controles (elk jaar of elke 3 maanden).
 • Voorlichting, advies en instructies aan patiënten met een (verhoogd risico op) hart- of vaatziekte.
 • Begeleiden en coachen van patiënten en hun naasten.
 • Doorverwijzen naar de diëtiste en de fysiotherapeut.

Roken is slecht voor de gezondheid. Daarom bieden wij onze patiënten hulp bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuner probeert met gesprekken het (rook)gedrag te veranderen. Helpt dit niet voldoende? Dan bieden middelen die nicotine vervangen misschien een oplossing.

 • Praktijkondersteuner Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. De praktijkondersteuner zorgt voor:

 • Controles (jaarlijks of elke 3 maanden).
 • Voorlichting, advies en instructies geven aan patiënten met diabetes mellitus.
 • Begeleiden en coachen van patiënten en hun naasten.
 • Doorverwijzen naar de diëtiste, de fysiotherapeut en de apotheek.