A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Centrumassistenten

Centrumassistenten
De centrumassistente is de assistente van de huisarts. De assistente is opgeleid om – onder verantwoordelijkheid van de huisarts – advies en voorlichting te geven. De assistenten werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Belt u met de uw huisarts? Dan zal de assistente u eerst enkele vragen stellen. Het is namelijk belangrijk om vooraf te weten welke klachten u heeft. Zodat de assistente genoeg tijd kan reserveren op het spreekuur van de huisarts.
Spreekuren
De assistenten voeren ook medisch-technische handelingen uit. U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor:
 • Controle van wonden
 • Uitspuiten van oren
 • Uitstrijkjes
 • Aanstippen van wratten (wrattenspreekuur)
 • Meten van bloeddruk
 • Bepalen risico op hart- en vaatziekten
 • ECG (hartfilmpje)
 • Verwijderen van hechtingen
 • Samanthacentrumassistente
  Sharoncentrumassistente
  Kubracentrumassistente
  Aishacentrumassistente
  Fabiolacentrumassistente