A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Centrumassistenten

Rol van de centrumassistenten

De huisarts wordt in de praktijk bijgestaan door de centrumassistente. De assistente is opgeleid en bevoegd om onder verantwoordelijkheid van de huisarts adviezen en voorlichting te geven. De assistenten werken conform de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Wanneer u belt met uw huisarts zal de assistente u verschillende vragen stellen. Dit is belangrijk voor het kunnen maken van een afspraak en om een juiste inschatting te kunnen maken van de aard van de klacht en de tijd die gereserveerd moet worden op het spreekuur bij de huisarts.

Spreekuren

De assistenten verrichten ook medisch-technische handelingen. U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor onder andere:

• wondcontroles • oren uitspuiten • uitstrijkjes • wrattenspreekuur • bloeddruk meten• risicobepaling hart en vaatziekten  • ECG (hartfilmpje) • hechtingen verwijderen

 

Samanthacentrumassistente
Sharoncentrumassistente
Kubracentrumassistente
Aishacentrumassistente
Fabiolacentrumassistente