A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Wij zien een klacht als een gratis advies

Heeft u een klacht?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorziet voor al onze zorgverleners in een klachtenreglement.

Klachten zien we als een manier om iets te leren over ons eigen werkproces – we zijn dan ook blij als u de moeite neemt om feedback aan ons te geven. Bent u tevreden of juist minder tevreden over de gang van zaken in één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten.

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van ons gezondheidscentrum veel verschillende mensen met allerlei vragen over gezondheid en hulpverlening. Uiteraard proberen we klachten als gevolg van onze dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen! Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden.

Mocht u echter toch een klacht hebben, dan kan die ingediend worden volgens het klachtenprotocol. In dit protocol worden klachten zoveel mogelijk in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s) opgelost. Als dat niet lukt, volgt een bemiddeling door de manager van het gezondheidscentrum. Mocht dat nog niet lukken, dan volgt bemiddeling door een speciaal daarvoor opgeleide externe klachtenfunctionaris. In die fase van de klachtenprocedure wordt een klacht een formele klacht. Mocht deze bemiddeling nog niet tot een oplossing leiden, dan is er een externe geschillencommissie.
Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over in wilt dienen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen.
1. Mondeling: Een afspraak maken met de betreffende medewerker of de centrummanager om de klacht te bespreken.
2. Schriftelijk: Een brief sturen gericht aan betreffende medewerker of manager.
3. Website: Een klachtenformulier digitaal invullen en versturen, Link naar digitale formulier Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris, waarbij het gezondheidscentrum, de apotheek en de fysiotherapiepraktijk is aangesloten. Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook bij deze onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Het doel van de klachtenregeling is dat de klacht op een goede wijze wordt behandeld. Een probleem wordt serieus genomen. Geheimhouding is verplicht voor alle betrokkenen bij de behandeling van een klacht.
Tevens kunt u gebruik maken van het klachtenreglement van het gezondheidscentrum, de apotheek en de fysiotherapiepraktijk.

In het klachtenreglement staat uitgebreid omschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze klacht wordt afgehandeld. Een uitgebreid exemplaar van het reglement is te vinden op onder staande link.
PDF document.

Klachtenreglement

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goed een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Zie ook de brochure.

Klachtenprocedure in het kort
• Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht te bespreken. Bij voorkeur wordt de klacht besproken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Mocht u er niet uitkomen met deze persoon, dan mag u vragen naar de direct leidinggevende. U zult dan in contact komen met ofwel een leidinggevende ofwel een coördinator en eventueel direct met de manager.

Coördinator fysiotherapie: Lucinda van Dijk

Locatiemanager: Maaike van den Oever

• Als bemiddeling met de leidinggevende en / of locatiemanager niet tot een oplossing heeft geleid, dan volgt bemiddeling door een speciaal daarvoor opgeleide onafhankelijke klachtenfunctionaris.