A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

ToP kinderfysiotherapie

ToP

Het ToP programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis.
Met als doel dat u met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.

Waarom

U bent als ouder(s) de belangrijkste personen in
het leven van uw kind. Daarom stimuleert men in
het ziekenhuis al vroeg de band tussen u en uw
baby.
Lijfelijk contact en het begrijpen van de lichaamstaal
van uw kind spelen daarbij een belangrijke
rol. Door huid op huid contact kan uw baby zich
op een ontspannen manier hechten aan uw geur,
hartritme, stem en bewegingen.
Een vroeggeborene kan door zijn gedrag al laten
weten waar hij/zij zich prettig bij voelt en hoe hij/
zij het liefst gesteund of getroost wil worden.
Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te
krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te
zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken
met de voetjes.
Als u verteld wordt hoe u uw baby daarbij kunt
helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en
plezier.
Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind
na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat
is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby
moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving.
Nu uw baby zich op temperatuur kan houden,
voldoende drinkt en groeit, is hij/zij bovendien
meer gericht op zijn omgeving.
Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn
behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van
de wereld om hem heen.
Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan
in de wandelwagen zijn gewone dagelijkse
bezigheden. Maar soms kunnen die gewone
dingen vroeggeboren kinderen meer informatie
geven dan ze op dat moment aankunnen. Het
komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s
sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan
op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij
meer moeite hebben om contact te maken, of om
hun aandacht vast te houden.
Ouders van een vroeggeboren kind zijn vaak moe
of gestrest na de vroeggeboorte van hun baby
en alles wat dat met zich meebracht. Dan kan het
onvoorspelbare gedrag van hun baby veel extra
energie kosten. ToP steunt daarom de ouders in
de thuissituatie: om de signalen van de baby te
leren (her-)kennen en er op een positieve manier
op in te spelen.

Werkwijze

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop
tijdens de couveuseperiode in steeds meer
ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften
van de vroeggeboren baby: de individuele
ontwikkelingsgerichte zorg.
ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de
mogelijkheden die uw kind heeft en de
pogingen die het doet om de wereld te verkennen
en zich aan te passen.
Het doel van het programma is dat uw kind op
een actieve en ontspannen manier deel kan
nemen aan de dingen die op dat moment
belangrijk zijn voor hem/haar.
De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis vertelt
u, voordat u met uw kind naar huis gaat, wat het
ToP programma inhoudt.
Het programma wordt uitgevoerd door een
ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt.
Zij of hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd
in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge
kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag
waarmee jonge kinderen hun interesses,
mogelijkheden en behoeftes aangeven.
Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby:
waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en
wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij
hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven.
Uw hulpvraag staat daarbij centraal.
De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus
geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door
de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

Voor wie

Het ToP programma wordt aangeboden aan:
• alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken
zwangerschap en/of een geboortegewicht
hebben onder de 1500 gram.
• voorwaarde is dat uw kind verzekerd is en dat
er een kinderfysiotherapeut in uw regio werkt
die opgeleid is in het ToP programma.
Voor informatie over de mogelijkheden in uw
woonplaats, kunt u kijken op de website:
www.amc.nl/eop/ToP/zorgzoeker
of u kunt contact opnemen met het Expertisecentrum
(www.amc.nl/eop).

Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste
twee weken na ontslag. Het programma eindigt
rond het eerste levensjaar van uw kind.
Het totale aantal huisbezoeken is 12 keer.
Alle afspraken worden in goed overleg met
u gemaakt.

Kosten

Het programma is opgenomen in het basispakket
van de zorgverzekeraars. Er zijn daarom
geen kosten verbonden aan deelname.
Wij vragen u wel om gedurende de periode dat
u ondersteuning krijgt enige vragenlijsten in te
vullen. Deze informatie wordt gebruikt om het
ToP programma nog beter af te stemmen op de
behoeften van u en uw kind.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid van den Heuvel, ze is telefonisch bereikbaar op: 0623758807 of per mail: [email protected] Of u kunt voor meer informatie kijken op: https://www.top-eop.nl/2/top_programma