A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Samen spelen met uw baby is leuk

Het is leuk om te kijken naar uw actief bewegende baby. Samen spelen geeft dubbel plezier en u leert uw kind nog beter kennen. Ditmaal willen we vooral aangeven, waarom het (samen) spelen belangrijk is, voor de bewegingsontwikkeling van uw kind. En ook, waar u op kunt letten bij de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. (lees voor –zij-, ook –hij-)

Bewegen in verschillende houdingen

In het eerste levensjaar wordt uw kind sterker en kan zij zelf tot stand komen, terwijl zij begon als een liggende, hulpeloze baby. Zij heeft haar spierkracht en evenwichtsgevoel ontwikkelt in buiklig, ruglig, kruiphouding, zit en stand. Geheel zelfstandig kan zij soepel van de ene- in de andere houding komen. Het lijkt als “vanzelf” te gaan. Toch werkt zij dagelijks hard, om zover te komen.

In het eerste halfjaar zal zij in buik- en ruglig spelen en oefent de spieren van hals, nek, schouders armen, buik, rug, billen en benen. Een belangrijk moment is, als zij gaat rollen. De rug kan linksom en rechtsom draaien; onmisbaar voor alle komende nieuwe bewegingen en voor het bewaren van het evenwicht. Als zij gaat kruipen, worden de spieren van armen, schouders, heupen en benen sterk en soepel. Het kunnen draaien van de rug is noodzakenlijk voor het kruipen en het zelfstandig gaan zitten.en staan en het los lopen van straks.

Spelen op de buik

Baby’s worden op de rug te slapen gelegd, om de kans op wiegendood sterk te verkleinen.

Een misverstand is, dat de kinderen dan helemaal niet (alleen) op de buik mogen liggen. Als uw baby wakker is en u bent in de buurt, mag zij gerust op de buik spelen ! Het is goed voor het sterk maken van de rugspieren en het evenwichtsgevoel. Ook is het een krachtige manier om een sterke voorkeurshouding van het hoofd naar één kant, te helpen voorkomen of te verhelpen.

Tip: Wen haar aan buiklig bij het verschonen, kleden en dragen. Speel samen liggend op de buik op de grond, enkele malen per dag. Baby’s, die niet gewend zijn geweest aan buiklig kunnen krijsend protesteren in deze houding. Neem haar niet te snel op en speel samen; als zij sterker is gaat dit over!

Zitten en zitten

Wanneer spreken we we van zitten bij een baby ? Wij zeggen: als zij zelfstandig tot zit kan komen en zo haar evenwicht kan bewaren. De verleiding, om de baby voor die tijd lange tijd achtereen rechtop te zetten, is groot. Zij kan rondkijken, met de handen spelen en heeft al snel plezier.

Het veelgebruikte Maxi Cosi stoeltje is bedoeld, om de baby veilig te vervoeren in de auto. Uit onderzoek blijkt, dat dit stoeltje ook op andere momenten gebruikt wordt. De tijd, dat de baby per dag in het stoeltje doorbrengt neemt toe. Het gemak komt van twee kanten: de baby vindt het plezierig en de ouders hebben hun handen vrij. Intussen worden haar hals- en buik-spieren almaar sterker, want zij wil rechter opzitten. Groot nadeel, is dat de spieren aan de achterkant van het lichaam , het evenwicht , en het draaien van de rug minder geoefend worden.

Tip: Leg uw baby afwisselend in buiklig, ruglig of zijlig om te spelen, zeker in de eerste zes maanden. Naarmate zij beter kan rollen, reiken en grijpen, kan het speeltje af en toe net buiten haar bereik gelegd worden. Zij wordt dan uitgedaagd haar mogelijkheden te vergroten. Beperk het rechtop zitten in bijvoorbeeld de Maxi Cosi tot het vervoer

Een veel gestelde vraag:
Op welk moment kan mijn kind in een fietsstoeltje ?

Zodra uw kind zelfstandig tot zit kan komen en langer tijd los kan blijven zitten.
Tip: Pas de duur van uw fietsrit aan, aan het uithoudingsvermogen van uw kind, om rechtop te blijven zitten. Ga op weg, als zij is uitgerust.

 

De loopstoel

Een misverstand is, dat het kind eerder gaat lopen, als zij in een loopstoel heeft voortbewogen.
De loopstoel is te koop voor kinderen tussen de 6 en 14 maanden. Uit onderzoek is gebleken dat de stoel onveilig is. Op deze leeftijd kennen zij geen gevaar bij botsen, eruit klimmen of erger –van de trap vallen-. Bovendien is de kans groot, dat de normale volgorde, maar ook het normale evenwichtsgevoel in de bewegingsontwikkeling onbedoeld verstoord raakt. Zij leert niet op de goede manier haar gewicht op de benen te dragen en zal vooral achteruit willen door zich op de tenen weg te duwen. Het zo aangeleerde bewegen is niet makkelijk af te leren.

Tip: Zodra uw kind uit zichzelf gaat staan aan tafel of stoel, dragen de benen en voeten haar lichaams-gewicht voor het eerst. Maak het aantrekkelijk, maar steun haar hierbij zo min mogelijk Als zij er aan toe is gaat zij het zelf vaker doen.