A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Platvoeten

Soepele platvoet

Bij een platvoet is het lengtegewelf aan de binnenzijde van de voet verstreken en de hiel staat naar buiten gekanteld.
Kinderen met platvoeten klagen daar in de regel niet over. De ouders of verzorgers denken daarentegen, dat het een afwijking betreft, waaraan iets gedaan moet worden. De veel voorkomende soepele platvoet is zelden van betekenis en onnodige behandeling dient te worden voorkomen.

Hoe frequent komt de soepele platvoet voor?

De meeste kinderen tot de leeftijd van twee jaar hebben platvoeten. Dit wordt nog eens geaccentueerd, doordat pasgeboren babies vaak mollige voeten hebben, waarbij ter hoogte van het lengtegewelf veelonderhuids vet aanwezig is. Op de leeftijd van twee tot vijf jaar komt de soepele platvoet bij 30% a 40% van de kinderen voor en tussen vijf en twaalf jaar bij 10%. Nog maar 3% a 4% van de volwassenen heeft een soepele platvoet. Met andere woorden, een spontaan herstel vindt derhalve in meer dan 95% van de gevallen plaats.

Steunzolen beïnvloeden de uiteindelijke vorm van de voet niet

Uit onderzoek is gebleken, dat het natuurlijk beloop van de platvoet niet wordt beïnvloed door steunzolen en schoenaanpassingen. spieronder- zoek heeft aangetoond, dat bij een normaal staand persoon de spieren in de voet en in het onderbeen geen invloed uitoefenen op de stand van de voet. Het voorschrijven van steunzolen, schoenaanpassingen, voetoefeningen en het lopen op blote voeten op gras, zand of kokoksmatten zullen derhalve geen of minimaal effect hebben op de uiteindelijke vorm van de soepele platvoet. Bovendien is de voet gedurende een groot gedeelte van de dag, namelijk bij lopen op het moment van de afzet met de tenen, bij zitten en bij liggen gecorrigeerd. Ik zeg wel eens gekscherend, dat het kind alleen platvoeten heeft wanneer hij of zij voor de dokter “netjes moet staan”.

Een klacht die door de ouders wordt geuit, is dat de binnenzijde van de schoenen van hun kinderen afgetrapt is. Dit wordt veroorzaakt doordat het zwaartepunt van het lichaam bij het staan op een ernstige platvoet mediaal van de voet valt. In deze gevallen moeten de ouders voor hun kinderen een paar schoenen kopen met een stevig hielstuk. Hierdoor wordt de valguskanteling van de hiel tegengegaan en valt het zwaartepunt van het lichaam niet meer mediaal van de voet.