A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Thuiszorg Rotterdam

Het specialistisch team van Thuiszorg Rotterdam heeft verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om complexe medisch-technische handelingen bij de klant thuis en/of in het verpleeg- en verzorgingshuis uit te voeren.
De verpleegkundigen houden direct contact met de huisarts of de specialist van de klant. Zij leveren 24-uurs zorg op maat. Zorg wordt afgestemd in overleg met de wensen van de klant en de behandelend arts. Zij zorgen ervoor samen met de behandelend arts en/of ziekenhuis, dat alle benodigde hulpmiddelen voor de zorg bij de klant thuis aanwezig zijn.

Telefoon: 06-117 12 045 24 uur per dag bereikbaar
Telefoon: 06-117 12 089 van 08.00 – 23.00 uur bereikbaar

Gespecialiseerde hulp is er voor:

 • mensen met een oncologische aandoening;
 • mensen met een neurologische aandoening;
 • mensen met hart- en vaatziekten;
 • mensen met maag- of darmziekten;
 • mensen met een infectieuze aandoening.

Wat is er mogelijk?

Diverse infuustherapieen via een venflon, port a cath of subclaviacatheter zoals:

 • Vocht toedienen;
 • Totale parentale voeding;
 • Diuretica;
 • Dormicum;
 • Flolan;
 • Antibiotica.

Pijnbestrijding:

 • Subcutaan;
 • Intraveneus;
 • Spinaal;
 • Epiduraal.

Inbrengen van Infuusnaalden.
Aanprikken van een port a cath.
Peritoneaal dialyse.

Kosten

Als een klant gebruik wil maken van de Thuiszorg, dan betaalt de klant een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de tijd dat hij zorg heeft gehad.
De hoogte van deze bijdrage wordt berekend aan de hand van het belastbaar jaarinkomen en het aantal uren zorg dat de klant krijgt.