A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Patiëntgegevens

Elektronisch patiëntendossier
Wij houden uw medische gegevens bij in ons elektronisch patiëntendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor onze huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners. Omdat we samenwerken met apotheek Pendrecht, hebben de apothekers ook inzicht in sommige laboratoriumwaarden.

Het Landelijk Schakelpunt
Uw huisarts en uw apotheek kennen dus uw medische gegevens. Zo kunnen ze u snel en goed behandelen als dat nodig is. Maar moet u met spoed naar een andere arts of apotheek? Of wordt u doorverwezen naar een medisch specialist? Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek snel uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken. ’s Avonds en in het weekend, waar in Nederland u ook bent.

Goede communicatie
Voor goede zorgverlening is goede communicatie nodig tussen uw zorgverleners. Uw huisarts en uw apotheek kunnen daarom hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP): een veilig en betrouwbaar systeem. Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Maar alleen als u hiervoor ooit toestemming heeft gegeven. Uw medische gegevens worden nergens centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw zorgverleners.

Welke medische gegevens zijn te bekijken via het LSP?
Ook gezondheidscentrum Zuiderkroon is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Zorgverleners kunnen via het LSP alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken. Zoals:

  • Uw naam, adres en leeftijd.
  • Informatie over uw gezondheid.
  • Informatie over de bezoeken aan uw huisarts in de afgelopen 4 maanden (of de laatste 5 bezoeken).
  • Informatie over uw allergieën.
  • Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek.
  • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Geeft u toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP?

  • Geef dit dan telefonisch aan ons door. Of via de balie van het gezondheidscentrum.

Geeft u geen toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP?

  • Dan hoeft u niets te doen. Zonder uw actieve toestemming zullen wij geen gegevens delen.

Kijk voor meer informatie op vzvz.nl en ikgeeftoestemming.nl.