A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Lokaal Zorgnetwerk Pendrecht

Een Lokaal Zorgnetwerk is met de komst van de wijkteams in de Gemeente Rotterdam per 1 januari 2015 opgeheven.
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van hulp dicht bij huis. Het gaat om nieuwe taken en verantwoordelijkheden die horen bij de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Op www.rotterdam.nl staat alle informatie over de hulp die de gemeente biedt. Ook kunnen Rotterdammers bellen met 14010 en kunt u terecht bij de Vraagwijzer, het CJG, het Werkplein of het Jongerenloket.

De wijk als uitgangspunt

De hulpverlening in de wijk vormt het uitgangspunt van het Wijkteam. De mensen die in de wijk werken zijn het beste in staat om problemen in de wijk vroegtijdig te signaleren en in de directe leefomgeving aan te pakken. Per wijk nemen organisaties of instellingen deel aan het Wijkteam dat voor mensen met complexe problemen gewenst is. Het gaat om instellingen en organisaties als:

  • het Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • woningcorporaties;
  • gespecialiseerde thuiszorg;
  • ouderenwerk;
  • SoZaWe;
  • Politie met name buurtagenten;
  • GGZ en verslavingszorg.

 
Meer weten? www.rotterdam.nl/hebbieeffe