A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachten

Klachtenregeling

Klachten zijn volgens ons een manier om iets te leren. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om ons te zeggen wat beter kan. Bent u niet tevreden over de zorg die u van ons krijgt? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de aanpak of de communicatie? Laat het ons dan weten.

Horen graag uw mening
Elk jaar zien en spreken onze medewerkers veel verschillende mensen met vragen over hun gezondheid. Wij horen graag wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom houden we uw klachten en opmerkingen bij. Zodat we inzicht krijgen in wat volgens u beter kan.

Klachtenprotocol
Uiteraard proberen we klachten over onze zorg te voorkomen. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u de klacht indienen volgens het klachtenprotocol.

 • Volgens dit protocol worden klachten zoveel mogelijk opgelost in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s).
 • Lukt dat niet? Dan volgt een bemiddeling door de manager van het gezondheidscentrum.
 • Lost dat ook niets op? Dan volgt bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris. In deze fase van de klachtenprocedure wordt de klacht een officiële klacht.
 • Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Uw klacht indienen
Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over wilt indienen. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

 1. Mondeling
  Maak een afspraak met de betreffende medewerker of de manager om uw klacht te bespreken.
 2. Schriftelijk
  Stuur een brief gericht aan de betreffende medewerker of manager (m.vandenoever@zonboog.nl).
 3. Via de website
  Vul online een klachtenformulier in: Link naar digitale formulier .

Lost bemiddeling door de leidinggevende of de manager niets op? Dan volgt bemiddeling door SKGE(stichting klachten &geschillen Eerstelijnszorg):

 • Dan kunt u een klacht indienen bij de externe geschillencommissie. Alle zorgverleners in onze centra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): de huisarts, de apotheker en de fysiotherapeut.
 • De SKGE geeft alle partijen de mogelijkheid om te reageren: u en de aangeklaagde persoon. Dat kan schriftelijk en mondeling. Medewerkers die niet in dienst zijn bij het gezondheidscentrum hebben een eigen klachtenprocedure. Meer informatie krijgt u van de medewerkers zelf of van hun organisatie.
  • Postbus 8018

5601KA Eindhoven

Tel: 088-0229100

e-mail: info@skge.nl