A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Klachten

Klachtenregeling

Klachten zijn volgens ons een manier om iets te leren. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om ons te zeggen wat beter kan. Bent u niet tevreden over de zorg die u van ons krijgt? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de aanpak of de communicatie? Laat het ons dan weten.

Klachtenprotocol
Uiteraard proberen we klachten over onze zorg te voorkomen. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u de klacht indienen volgens het klachtenprotocol.

 • Volgens dit protocol worden klachten zoveel mogelijk opgelost in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s).
 • Lukt dat niet? Dan volgt een bemiddeling door de manager van het gezondheidscentrum.
 • Lost dat ook niets op? Dan volgt bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris. In deze fase van de klachtenprocedure wordt de klacht een officiële klacht.
 • Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Uw klacht indienen
Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over wilt indienen. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

 1. Mondeling
  Maak een afspraak met de betreffende medewerker of de manager om uw klacht te bespreken.
 2. Schriftelijk
  Stuur een brief gericht aan de betreffende medewerker of manager (m.vandenoever@zonboog.nl).
 3. Via de website
  Vul online een klachtenformulier in: Link naar digitale formulier .

Lost bemiddeling door de leidinggevende of de manager niets op? Dan volgt bemiddeling door SKGE(stichting klachten &geschillen Eerstelijnszorg):

 • Dan kunt u een klacht indienen bij de externe geschillencommissie. Alle zorgverleners in onze centra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): de huisarts, de apotheker en de fysiotherapeut.
 • De SKGE geeft alle partijen de mogelijkheid om te reageren: u en de aangeklaagde persoon. Dat kan schriftelijk en mondeling. Medewerkers die niet in dienst zijn bij het gezondheidscentrum hebben een eigen klachtenprocedure. Meer informatie krijgt u van de medewerkers zelf of van hun organisatie.
  • Postbus 8018

5601KA Eindhoven

Tel: 088-0229100

e-mail: info@skge.nl