A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Algemeen

Kinderfysiotherapie, voor wie, waarom en wanneer

 

Om een goede start te maken, willen wij u graag op de hoogte stellen van wat een kinderfysiotherapeut doet en welke kinderen, wanneer in aanmerking komen voor kinder-fysiotherapie.

 

Voor wie?

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar bij wie er problemen zijn in de bewegingsontwikkeling.

 

Bewegingsontwikkeling

De bewegingsontwikkeling van een kind verloopt in principe volgens een vast patroon, waarbinnen allerlei variaties zichtbaar zijn, aangezien elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als deze ontwikkeling echter te veel buiten de grenzen komt van het vaste patroon, spreken we van een afwijkende- of soms vertraagde motoriek.

Een vertraagde ‘bewegingsontwikkeling’ kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling, zoals het sociaal en/of psychisch functioneren en soms zelfs het leervermogen.

 

Wanneer?

Als bewegingsproblemen het kind in zijn ontwikkeling belemmeren, kan de kinderfysiotherapeut gevraagd worden, om een onderzoek te doen naar de aard van de bewegingsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een lage spierspanning, motorische onrust of een matige kwaliteit van bewegen.