A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Maatregelen in het gezondheidscentrum

Maatregelen in de praktijk
Hieronder leest u welke maatregelen we hebben getroffen, en wat dit voor u betekent.

Kom NIET naar de praktijk als u GEEN afspraak heeft
• Neem altijd eerst telefonisch contact op met de assistente
• Overige spreekuren zoals van de POH-S en POH-GGZ worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken, heeft u een afspraak dan zal uw zorgverlener contact met u opnemen.
• Reguliere controles, zoals bloeddruk controle en bloedprikken worden waar mogelijk uitgesteld. Heeft u een afspraak dan zal uw zorgverlener contact met u opnemen.
• Heeft u medicijnen nodig: graag via de herhaalreceptenlijn/-mail of telefonisch bij de assistente. Kom hier niet voor langs op het centrum.

Als u op de praktijk bent, omdat u WEL een afspraak heeft. Let dan op:
• Lees de instructies bij de ingang zorgvuldig
• Gebruik de handalcohol bij de ingang om de handen te ontsmetten.
• Raak de deurknoppen niet aan met de handen (gebruik de elleboog om de knop van de automatische deuren te bedienen).
• Geef geen hand
• Houd afstand van andere personen van minimaal 1,5 meter.

Speciaal Corona spreekuur
Voor patiënten met koorts en luchtwegklachten die toch gezien moeten worden wordt er een speciaal spreekuur gepland, waarbij de huisarts beschermende kleding draagt.
Dit is GEEN inloopspreekuur, alleen op afspraak. Bel hiervoor met de assistente.