A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

 • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

 • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma’s

Zorgprogramma Diabetes Mellitus 2

Voor de DM2 zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma DM2.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met DM2 goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma DM2 wordt de totale zorg omschreven:

 • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
 • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
 • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
 • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma DM2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

Zorgprogramma COPD

Voor de COPD zorg is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma COPD.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt met COPD goed te regelen.

Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.

In het Zorgprogramma COPD wordt de totale zorg omschreven:

 • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
 • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
 • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
 • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma COPD voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.

Zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)

Voor het Cardio Vasculair Risico Management is een zorgprogramma opgezet, het Zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management.

Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om de totale zorg rondom de patiënt voor wie Cardio Vasculair Risico Management van belang is goed te regelen.
Om u de beste zorg te kunnen bieden werken we binnen het zorgprogramma met verschillende zorgverleners samen.
In het Zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management wordt de totale zorg omschreven:

 • – Welke zorgverleners zijn betrokken;
 • – Waaruit bestaat de zorg, welke controles zijn er, wat wordt hoe vaak gedaan;
 • – Hoe zijn de financiering en de vergoedingen geregeld;
 • – en wat zijn de voordelen van een zorgprogramma voor u als patiënt.

Het zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG. Voor meer informatie klik hier.