A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

POH

In onze huisartsenpraktijk is een Praktijkondersteuner (POH) werkzaam. Dit is Elsbeth van der Lely. Zij houdt wekelijks op dinsdag en woensdag spreekuur in onze praktijk.

U kunt bij haar terecht voor

Controle bij diabetes (suikerziekte)
– Regelmatige controles
– Advies en voorlichting

Preventieve controle op hart- en vaatziekten en diabetes
– Een risicoprofiel en risicoberekening
– Advies en voorlichting

Ouderenzorg

Telefoon (010) 466 04 86
Alleen volgens afspraak

POH-GGZ

De POH-GGZ is een praktijkverpleegkundige met specialisatie richting de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg met betrekking tot klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard met als doel de patiënt sneller en efficiënter te kunnen helpen.

Zij kan u begeleiden in bijvoorbeeld het verhelderen van het probleem en daarbij samen met u een plan opstellen en u zo nodig naar de juiste instellingen verwijzen, of u voorzien van informatie en kennis. U kunt een afspraak maken via de assistente.

In onze huisartsenpraktijk is een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) werkzaam. Dit is Anita Schouten.
Zij houdt wekelijks spreekuur in onze praktijk. Samen met de huisarts kunnen we op deze manier mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender helpen.

Hoe werkt het

Verwijst uw huisarts u door naar de POH en POH-GGZ in zijn/haar praktijk dan maakt u een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft. Op basis daarvan krijgt u advies over de voor u geschikte hulp. Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH en POH-GGZ of een verwijzing naar een andere instantie. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Wordt u doorverwezen naar een andere instantie dan worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Telefoon (010) 466 04 86
Afspraak alleen met verwijzing van uw huisarts