A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Centrum

Door het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders op deze ene locatie op het Noordplein willen we samenhang, kwaliteit en continuïteit in de gezondheidszorg bevorderen.
Het is onze missie bij te dragen aan een sterk geïntegreerde zorg zodat patiënten worden voorzien van goede zorg dichtbij huis.

Samen staan we sterker

Door een goede onderlinge afstemming, een financiële gezonde organisatie en tevreden medewerkers willen we u, onze cliënt, op de best mogelijke wijze tot dienst zijn.
Tussen de verschillende zorgverleners in het centrum bestaan korte verwijs- en communicatielijnen. We zijn nauw bij elkaar betrokken en hebben goed contact onderling. Daardoor is het voor de betrokken zorgverleners ook mogelijk om bij de zwaardere zorgvragen intensiever samen te werken.
Uiteraard maken we ook gebruik van externe deskundigheid en wordt nauw samengewerkt met de tweede lijn binnen de zorgsector (de zorg waarvoor u een verwijzing nodig hebt).

Wij blijven continu werken aan verbetering van onze dienst- en zorgverlening. Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons dan weten.
Uw mening telt!

Veilig en verantwoord

Gezondheidscentrum Rotterdam Noord is onderdeel van ZONBOOG. ZONBOOG wil de beste aanbieder zijn van veilige en verantwoorde eerstelijnszorg binnen Rijnmond. Informatie ZONBOOG

Keurmerk

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg en ook bij Gezondheidscentrum Rotterdam Noord. Het gezondheidscentrum doet mee aan de NIVEL zorgregistraties eerste lijn en draagt hierbij mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg. In de folder die u hier kunt downloaden kunt u lezen wat het doel is van de NIVEL Zorgregistraties en wat deelname betekent voor u als patiënt.